ВестиЕкономија

Подстицај за сеоски туризам у Србији

Министарство туризма и омладине Србије расписало је претходне недеље већ најављени Јавни позив за подношење захтева за доделу средстава за подстицај развоја сеоског туризма, за шта је издвојено укупно 150 милиона динара, а рок за пријављивање истиче 15. априла.

Право на доделу средстава имају сеоска туристичка домаћинства, салаши и етно куће евидентирани у информационом систему Е-туриста за доградњу и додатно опремање постојећих угоститељских објеката за смештај.

Максималана висина подстицаја по пројекту је 2,9 милиона динара уз обавезу сопственог учешћа у износу од 10 одсто укупне вредности инвестиције, а јавни позив, као и сви потребни об-расци и инструкције за подношење захтева, објављени су на сајту Министарства туризма и омладине.

Прецизирано је да је Влада Србије усвојила Уредбу о условима, начину доделе и коришћења средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма којом се по први пут за ову намену бесповратно додељује 150 милиона динара.

Како је истакнуто, циљ је повећање туристичког промета кроз развој руралног туризма, што ће, очекује се, допринети и подстицању равномернијег регионалног и локалног развоја.