Економија

Пољопривреда: Јавни позиви за пољопривредне произвођаче

Влада Србије је на седници 6. априла донела закључак о сагласности да Републичка дирекција за робне резерве изврши откуп до 50.000 тона меркантилне пшенице рода 2022. године.

Откуп меркантиле пшенице вршиће се од физичких лица – носиоца регистрованих пољопривредних породичних газдинстава, у количини до 100 тона по газдинству.

Цена меркантилне пшенице је 28 динара по килограму, без ПДВ-а, а куповина ће се вршити посредовањем Продуктне берзе Нови Сад.

Таква мера донета је у циљу помоћи ратарима и решавања питања повећаних залиха пшенице.

Јавни позив за давања по хектару у износу од 9.000 динара биће расписан сутра, 7. априла, а  пољопривредни произвођачи ће своје захтеве моћи да подносе до 31. маја. Напоменули су из владе и да се неће чекати затварања јавног позива, већ ће пољопривредницима средства бити исплаћивана одмах по обради захтева, како би што пре дошли до новца који им је потребан за сетву.  Субвенција по хектару обухвата 6.000  динара плус 3.000 динара регрес за гориво.

Како би што већи опсег пољопривредника  могао да добије ову врсту подстицаја, ове године је померен датум пресека стања регистрованих газдинстава и продужен све до краја трајања јавног позива. Раније је било прописано да за ову врсту субвенција могу конкурисати пољопривредна газдинства која су била регистрована до септембра претходне године.

Из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде објављено је да је расписан и нови јавни позив за премију за млеко за први квартал преко еАграра. 

„Са данашњим даном креће субвенција за млеко за први квартал и трајаће до 18.априла. Мислим да је то јако битна ствар, то је прва субвенција коју пуштамо кроз еАграр. Надам се да ће бити успешно завршена“, изјавила је министарка Танасковић. Танасковић је објаснила да се пријаве за премију за млеко, као и до сада, подносе преко млекара, а постоји и могућност непосредног пријављивања примарних произвођача.

 

Први јавни позив је расписан 3. априла је онај за субвенције по хектару и биће отворен чак 45 дана, до 15. маја, како би сви пољопривредни произвођачи имали довољно времена за сређивање стања у регистрима и обнове статуса газдинства. 

Како бисте могли да планирате и да се припремите за пријављивање у електронски регистар пољопривредних газдинстава (еРПГ) упознајемо вас са планом расписивања јавних позива:

  • Млеко 1. квартал од 3. до 15. априла
  • Давање по хектару од 3. априла до 15. маја
  • Генетика од 15. априла до 15. маја
  • Пчеле од 1. до 20. маја
  • Краве за узгој телади од 10. априла до 10. маја
  • Тов од 20. априла до 10. маја

 За кредитну подршку у 2023.години одобрена су средства од 650.000.000 динара, а захтеви се могу подносити до 30.септембра текуће године. Право на кредитну подршку остварује се подношењем писаног захтева банци која је закључила уговор са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде. Изменама правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку,  предвиђено је да се уместо прописаног јавног позива сада иде непосредно подношење захтева на основу самог правилника.

Влада Србије донела је и Уредбу о измени и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години чиме је извршена расподела буџетских средстава за подстицаје за 2023. годину у укупном износу од 59.977.161.000 динара.

У оквиру Уредбе опредељена су финансијска средства за следеће врсте подстицаја: директна плаћања, у укупном износу од 38.599.361.000 динара; за мере руралног развоја издвојено је укупно 2.620.585.000 динара; за посебне подстицаје 244.400.000 динара; кредитна подршка од 650.000.000 динара; а за ИПАРД подстицаје предвиђен је укупан износу од 6.294.000.000 динара.

У оквиру директних плаћања за премију за млеко (4. квартал 2022. и 1. и 2. квартал 2023.) предвиђен је укупан износ од 7.860.000.000 динара, за основни подстицаји за биљну производњу 11.389.950.000 динара, за подстицаје за квалитетна приплодна грла 8.529.436.000 динара, за тов јунади, јагњади, јаради и свиња 3.225.000.000 динара, за кошнице пчела 1.000.000.000 динара, за краве за узгој телади за тов 900.000.000 динара, а за регрес за гориво 5.694.975.000 динара.