Политика

Пољопривреда: Закон о подстицајима у пољопривреди

Измене и допуне Предлога закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју усвојене су од стране Владе Србије. Овим изменама повећава се максимална површина обрађеног пољопривредног земљишта са 20 на 100 хектара за које може да се оствари право за основне и производно везане подстицаје за биљну производњу.

Такође, овим изменама повећан је минимални износ премије за млеко са десет на 15 динара, као и минималан износ за основне подстицаје по површини биљне производње са 6.000 на 12.000 динара по хектару. Усвојене измене Предлога закона предвиђају и могућност да лице које обрађује пољопривредно земљиште које није у његовом власништву, пријави надлежном министарству катастарске парцеле које обрађује, а које нису уписане у његовом пољопривредном газдинству.