Друштво

Попис 2022: Домаћинства и стамбене јединице

У књизи „Број и површина стамбених јединица“ Републички завод за статистику објавио је коначне резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године о броју и површини настањених станова, привремено ненастањених и напуштених станова, станова који се користе повремено, за одмор и обављање сезонских радова, и станова који се искључиво користе за обављање делатности, затим о броју и површини настањених пословних  просторија и просторија настањених из нужде, као и о броју колективних станова у Републици Србији, према стању на дан 30. септембра 2022. године. Подаци у књизи су приказани по регионима, областима, општинама, градовима и насељеним местима, према административно-територијалној поде-ли Републике Србије.

У Попису су прикупљани подаци о становима, настањеним пословним просторијама, просторијама настањеним из нужде и колективним становима.

Према овом последњем попису дефиниције стамбених јединица остале су непромењене у односу на досадашње пописе и у потпуности су усаглашене са међународним препорукама. Стан је грађевински повезана целина намењена за становање, која се састоји од једне или више соба са одговарајућим помоћним просторијама (кухиња, остава, предсобље, купатило, нужник и сл.) или без помоћних просторија и има један или више посебних улаза. Пописом су обухваћени само завршени станови. Просторије које су изграђене за пословне сврхе и нису преправљене (адаптиране) у стан, а у време Пописа су коришћене за стално становање, пописане су као настањене пословне просторије (нпр. продавница, канцеларија, хотелска соба и сл.). Празни станови у оронулим кућама, затим станови који су исељени због рушења ради изградње нових објеката или потапања насеља ради формирања акумулационог језера, због клизишта и слично, нису пописани.

У Бечеју према овом попису има укупно 12.611 домаћинстава и 16.379 стамбених јединица што је 3.768 празних стамбених јединица у којима нико не живи. Одлив становништва како из насељених места тако и из самог града је најближе речено забрињавајући.