Економија

„Потисје-Бечеј“ доо: План и програм рада предузећа за 2024. годину

Руковод еће структуре комуналног предузећа „Потисје-Бечеј“ доо су на последњој овогодишњој конференцији за штампу најавиле најпре распоред рада овог предузећа за божићне и новогодишње празнике. Према наведеном распореду једина два дана кад ово предузеће неће радити су прва два дана 2024. године у граду, у не-ким насељеним местима прикупљање смећа редовно ће се наставити након Божића, тачније 8. јануара.

Директор „Потисја-Бечеј“ Золтан Фејеш ће, како је најавио, још једно време обављати ту дужност иако је још пре два месеца поднео захтев за разрешење и одлазак у пензију. Оба партнера и већински, локална самоуправа и мањински Алиска Тера нису прихватили овај захтев за сада док се не пронађе адекватно решење за именовање новог директора око којег ће се обе стране сложити. Сам директор Фејеш каже да он није упознат да ли постоји неки предлог и ко би могао да га замени. У сваком случају неколико наредних месеци он остаје на месту директора предузећа.

Золтан Фејеш је рекао новинарима да је израђен и предат надлежним органима програм пословања за наредну годину још прошлог месеца као и да је направљен и предат план локалној самоуправи за пролећно и јесење чишћење кабастог отпада.

Директор је најавио и поскупљење цена услуга уз образло-жење да ово повећање прати раст зарада које регулише колективни уговор између синдиката запослених у комуналним предузећима и Општине Бечеј, затим пораст цена горива и других енергената, као и одржавање возила. Он је најавио и покретање поступка прикупљање средстава за финансирање израде претоварне станице која мора да се уради. То је неопходно да би смеће могло бити дистрибуирано на регионалну депонију у Кикинди. Потребна су велика улагања у те сврхе као што су куповина великих контејнера, куповина возила за превоз. Од нове године почиње са радом и трафо станица на депонији Ботра, сада је у процесу регистрације ЕДБ броја.

У наредном периоду, како каже директор, и даље ће бити неопходна куповина, односно допуна броја контејнера, али и замена старијих возила којима је истекао лизинг за нова што доспева негде већ почетком 2025. године.

Највећа инвестиција је ипак изградња или претоварне станице или трансфер станице на депонији, што тек треба да се одлучи од стране оснивача фирме. Општина Бечеј је на једној од претходних седница СО Бечеј објавила оглас за куповину земљишта у непосредној близини депоније Ботра. Према Фејешовим речима трансфер станица је свакако боље решење јер то подразумева одвајање смећа и рециклирање што знатно смањује количину смећа која ће се одвозити а регионалну депонију. Одлагање смећа на више од 40-так и више километара удаљену депонију у великим количинама није рентабилно и кошта прилично много па је потребно, уколико је могуће, што више смањити количину смећа што може да се уради само селекцијом отпада и рециклирањем. Регионалне депоније такође имају прилично високе цене смештаја отпада па је тако у Кикинди цена чак 35 евра по тони смећа, плус наравно транспорт и сви остали трошкови укључујући и претовар.

Депонија „Ботра“ је према речима Фејеша пуна, она се горе на врху већ јако сужава и камиони више не могу да се попну да би одложили смеће тамо, помажу се ултом који је купљен да би се ново смеће одложило. Једино решење је дакле, или претоварна станица или трансфер станица јер у првих 6 месеци наредне године све ће то морати да се реши и отпад ће морати да се носи на регионалну депонију. Ту су сада неопходна велика улагања али и дугорочна пројекција шта је све потребно да се уради и у шта да се инвестира да би решење било за дуже време рентабилно и одрживо. За све то постоје сад већ елаборати и идејна решења, за прављење компостишта, трансфер станице, станице за дробљење шута, за све то је потребно око 5 хектара земљишта негде близу депоније јер ту већ постоји нека инфраструктура, струја је сад донета али биће потребна и реконструкција хидрантске мреже… но, све су то стратешке одлуке које треба да донесе локална самоуправа у наредном периоду.

Технички руководилац у „Потисју-Бечеј“ Звонко Дајевић је на овој конференцији говорио и о повећаном броју инцидената који резултирају већим бројем уништених и покрадених жутих контејнера за рециклажу а који је кулминирао у претходних месец, двадана када су украдена два контејнера и спаљена два што је штета негде око 1000 евра. Током само ове године уништено, покрадено и оштећено је око 50 жутих контејнера. Поред тога повећала се и количина комуналног смећа у овим контејнерима и сад је већ проценат 60 према 40. Очигледно је да је опало интересовање грађана за рециклажу, да су грађани све више немарни и да пуне ове контејнера отпадом којем ту није место. То онда резултира проблемом раздвајања тог отпада на линији за рециклажу и губљењем доброг дела рециклажног отпада који се може пласирати даље на тржишту. Када је у питању крађа контејнера или уништавање истих из Потисја-Бечеј су апеловали на грађане да то не раде али и да ако виде да се то дешава пријаве то полицији или њима, може и анонимно. Та штета пада директно на терет овог предузећа јер имовина која се налази на јавној површини не може да буде осигурана тј. да може штета да се надомести.

Еколог у предузећу Дејан Димитријевић је саопштио и да је акција прикупљања стакленог отпада показала се као веома успешна, сад је тренутно акција „на паузи“ али ће свакако бити поново покренута негде на пролеће и током лета. Прикупљено је око 17 тона стакла током ове акције што укупно са редовним сакупљањем овог рециклажног отпада износи негде око 40-50 тона на годишњем нивоу. То је, дакле 50 тона стакла које није завршило горе на депонији и у животној средини. Стакло као и пластика има веома дугачак период распадања у животној средини, чак 4000 година оно остаје у природи а то је једини рециклабилни материјал који може да се рециклира поново безброј пута.