„Потисје-Бечеј“: Важно обавештење/Fontos étresítés

Обавештавамо Вас да приликом плаћања рачуна за услугу одношења смећа тачно назначите у чије име и за кога плаћате рачун. На сваком уплатном месту скрените пажњу службеницима да исправно и уредно попуне рубрику “позив на број”.

Уколико позив на број одобрења није прецизно наведен, систем за електронско књижење неће препознати износ као уплаћен, па се може десити да Вам се рачуна затезна камата за неисплаћен износ, а затим да Вам се упути и опомена због неплаћеног рачуна. Уколико се то деси, морали бисте доћи са уплатницом – доказом о уплати у просторије Потисја, да би се уплаћени износ накнадно прокњижио. Законска обавеза Потисја је да пређе на електронско књижење, те вас молимо да у обостраном интересу пажљиво уносите податке приликом плаћања рачуна.


Értesítjük Önöket, hogy a hulladékszállításra vonatkozó számla fizetése alkalmával helyesen adják meg kinek a nevére és kinek fizeti a számlát. Minden befizető helyen figyelmeztessék az alkalmazottakat, hogy helyesen és pontosan töltsék ki a hivatkozási számot (poziv na broj).

Amennyiben a jóváhagyási hivatkozási szám (poziv na broj odobrenja) nincs precízen feltüntetve, az elektronikus könyvelési rendszer nem ismeri fel az összeget mint befizetést, és megtörténhet, hogy késedelmi kamatot számolnak fel Önnek a nem befizetett összegre, valamint a ki nem fizetett számla miatt figyelmeztetést küldenek Önnek. Ilyen esetben a befizető lappal – bizonyítékkal a Tiszamente helyiségeibe kell menni, hogy utólag elkönyveljék a befizetett összeget. A Tiszamente törvényes kötelezettsége az elektronikus könyvelés, ezért a közös érdek miatt kérjük, hogy a számlák fizetése alkalmával figyelmesen vigyék be az adatokat.