Сервис

Пресељење дирекције “Потисја“

Дирекција „Потисја“ преселила се из просторија у улици Уроша Предића у бивше седиште Кнота у улици Милоша Црњанског. Разлог за пресељење пре свега био је извештај инспекције рада да је зграда у којој су били до сада неусловна за обављање делтности и да се забрањује рад у тим просторијама јер угрожава здравље и сигурност запослених. Простор у Милоша Црњанског омогућиће овом јавном предузећу да коначно све своје делатности стави под исти кров јер до сада је ово предузеће због неадекватног простора радило на 4-5 локација (у граду у Уроша Предића биле су канцеларије, делом и на депонији, на пијаци …). Према речима директора овог предузећа Золтана Фејеша зграда у којој се налазила дирекција је морала бити исељена а евентуално санирање и реконструкција овог објекта коштала би „Потисје“ како је процењено око 4,5 милиона динара и то само да се доведе у првобитно стање без да се интервенише и да се уподоби за рад дирекције, овакво решење не би било рентабилно па је решено да се под веома повољним условима изнајми простор од Кнот. Директор Фејеш нам је такође рекао да је због рада се странкама за ово предузеће веома важно да има адекватан пријемни простор за кориснике у „граду“ и да до сада је у старим просторијима и то био велики проблем јер није постојало пријемно одељење.

Од директора Фејеша сазнали смо и да је у плану да се за следеће две године прикупе средства и планови и коначно реши питање пословног простора за стално али да за сада овај објекат задовољава све услове за рад. У наредних неколико дана биће постављен још пулт у пријемној канцеларији за странке, дорађена просторија за архиве и израђен део намештаја. Да би смањили улагање намештај ће у највећој мери бити прављен у сопственој режији јер цела инвестиција за пресељење и рекострукцију простора не иде из општинског буџета него из сопствених прихода.