ДруштвоПолитика

Приступачност бирачких места за особе са ивалидитетом, гласање ван биралишта

Особе са инвалидитетом углавном ретко учествују у политичким процесима и процесима одлучивања јер је сама логистика око изласка на изборе често препрека. Ипак, веома је важно да особе са инвалидитетом схвате да имају право и да треба да учествују у процесима одлучивања и доношења политика укључујући и изборе јер је важно да не препусте другима да доносе одлуке пре свега јер је важно да преузму активну улогу и помогну у елеминисању сопствене маргинализованости. Веома је важно и да добију могућност да сами изразе своје потребе и предложе начине на који оне могу да се задовоље. Питање учешћа особа са инвалидитетом у политици препознато је као једно од начела и у Конвенцији Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом, која тражи од држава чланица да тесно сарађују и активно укључују особе са инвалидитетом, преко њихових репрезентативних организација, у креирању политика и у другим процесима одлучивања, укључујући и питања која се тичу особа са инвалидитетом.

Бирачко место је физички приступачно особама са инвалидитетом онда када су задовољени сви елементи који се односе на приступачност за савладавање висинских разлика и приступачности кретања и боравка у простору објекта за јавно коришћење сходно прописима о техничким стандардима за несметано кретање особа са инвалидитетом, деце и старих особа.

Правила приступачности за свако бирачко место:
1) Приступачност прилаза до објекта, укључујући површине без степеница или са приступачним рампама (косим равнима) не већим од 8% и рукохватом са стране;
2) Постојање подизних платформи са одговарајућим заштитним рукохватима са стране;
3) Приступачан лифт, чија ширина врата није мања од 80 цм, а дубина најмање 140 цм;
4) Кретање без препрека унутар објекта у коме се одвија гласање и самом гласачком месту;
5) Висина столова за регистрацију и гласање до 70 цм;
6) Гласачка кутија постављена на максималној висини од 70 цм

Приступачност бечејских бирачких места
Републичка изборна комисија ја за ове изборе објавила резултате истраживања приступчности за свих 38 бирачким места у општини Бечеј.
Анализа обухвата проверу приступачности прилаза објекту у којем се налази бирачко место, доступност паркинга за особе са инвалидитетом, да ли у непосредној близини постоје спуштени ивичњаци, да ли постоје стапенице за улазак у објекат, да ли постоје изграђене рампе или бар могућност постављања монтажних, ширину и доступност улаза на бирачко место.

Према резултатима које је објавио РИК у бечејској општини сва бирачка места имају у близини објекта спуштене ивичњаке. Паркинг места за инвалиде у близини има тек 3 места али се у напомени каже да већина места има довољно редовних места за паркирање. Као потпуно приступачна места за особе са инвалидитетом да несметано гласају означено је само 14 бирачких места и то у: школи “Братство” у Доситејевој, у бившем “Шкорпиону”, у згради Прве Месне заједнице, Дому “Ленђел Иштван”, Другој Месној заједници, у вртићу у Републиканској улици, у Гиманазији, школи “Братство“ у Ђуре Јакшића, у кафани “Пуста Чарда”, у школи “Светозар Марковић” у Бачком Градишту, Месној заједници Бачко Градиште, Машинском парку у Бачком Петровом Селу, Вили “Негра” у Бачком Петровом Селу и у Месној заједници “Радичевић”, сва остала бирачка места (24) имају препреке углавном у виду степеница, једне или више.

Када је у питању обезбеђивање помагала и других услова за особе са оштећеним видом или слухом ни на једном бирачком месту немају обезбеђен посебан начин за олакшану комуникацију. То подразумева различите облике асистивне технологије у које би општина морала да инвестира у наредном периоду и да опреми већину објеката од јавног интереса која врше услуге грађанима.

Гласање ван биралишта, од куће
Пошто скоро две трећине бирачких места нису адекватно доступни са особе са инвалидитетом да самостално приступе гласању њима мора да се омогући бирачко право гласањем од куће уз присуство чланова изнорне комисије. Грађани, који нису у стању да дођу на гласачко место, имаће могућност да бирачко право, на парламентарним изборима 21. јуна. 2020. године, искористе код својих кућа или у установама где бораве. На њихову адресу биће послати чланови изборне комисије који ће им донети листиће са политичким опцијама како би могли да гласају. Према незваничним подацима, на сваком бирачком месту стигне пет до шест захтева за гласање ван биралишта.

Гласач који не може да дође на биралиште мора о томе најпре да обавести бирачки одбор. Немоћним и спреченим особама сматрају се оне које из здравствених разлога нису у могућности да дођу на бирачко место, особе са инвалидитетом и немоћне старе особе. Гласање бирача ван бирачког места може се обавити само на подручју које обухвата то место – наводи се у Правилнику који тако предвиђа да само они који бораве на адреси, која територијално припада бирачком месту, могу искористити право да гласају ван биралишта.
На адресу гласача долазе три члана бирачког одбора који утврђују његов идентитет, проверавају УВ лампом, спрејом обележавају прст и дају му гласачки листић и збирну изборну листу кандидата. Затим излазе из просторије како би бирач био сам док се изјашњава. Уколико није у стању да сам заокружи, то може учинити помагач. Листић затим иде у коверту, тако се доноси на бирачко место где ће бити убачен у кутију.