ДруштвоСервис

Продужење пловних дозвола у среду 31 јула на „Шарану“

Општинска управа општине Бечеј,

Одељење за урбанизам, грађевинарство,комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор (понeдељак, 22. јул)


Обавештавамо сва заинтересована лица да ће у Бечеју на Шарановом Кампу дана 31.07.2019. године од 08:00 до 14:00 часова Лучка капетанија вршити продужење уредних пловних дозвола, примаће се документација за пловила која никада нису била уписана и пловила којима је истекла важност а морају мењати регистарску ознаку и број.

Напомињемо да је потребно обавезно да понесете  доказ о власништву пловила.

По напомени Лучке капетаније лица која имају пловила која немају пловидбену дозволу а немају  рачун о куповини, доказ о пореклу и власништву таква пловила не могу бити регистрована.

                                                                         Шеф Одсека за инспекцијски надзор, M.Sc.  Крунић Љубица, с.р.