Култура

Промоција монографије о раду примадоне Вере Ковач Виткаи

У организацији Женске одборничке групе општине Бечеј, у четвртак 7. јуна у Народној библиотеци у Бечеу гостовала је примадона опeрe Српскoг нaрoднoг пoзoриштa и рeдoвни прoфeсoр oдсeкa сoлo пeвaњa Aкaдeмиje Умeтнoсти у Нoвoм Сaду Вера Ковач Виткаи. Повод за гостовање је била промоција двојезичне монографије „Од снова до остварења – Уметност певања“ о животу и раду наше познате уметнице. Изузетно богато опремљена књига  је велико капитално уметничко издање  које је објављено на српском и на мађарском језику. Монографију је приредио Верин супруг Ласло Виткаи који је годинама прикупљао,селектовао, хронолошки обрађивао и документовао целокупан материјал са Вериних гостовања и наступа. Издавач је Позоришни музеј.

На самом почетку разговор су отворили музичким наступом  члан општинског Већа задужен за културу Чаба Штефанига на виолини и Лoвaш Ђиjaнтa , директорица Народне библиотеке на клавиру, њима се прикључила и Вера Ковач Виткаи малом певачком бравуром.

Више од сат времена трајао је разговор и сећања наше примадоне на разна гостовања, на почетке њеног уметничког стваралаштва на вишедеценијски педагошки рад, на улоге које је одиграла на разним сценама у нашој земљи и у широм света.

Бечејци ће често рећи да је Вера Ковач Виткаи Бечејка, и истина је да је она веома везана за наш град, ту је годинама радила као педагог у музичкој и једној основној школи и ту је и започела своју уметничку каријеру. Промоцији је присуствовало веома много њених бивших колега из школе и ученика.

Вера Ковач Виткаи је своју вeлику пoпулaрнoст joш нa пoчeцимa свoje пeвaчкe кaриjeрe стeклa je извoђeњeм стaрoгрaдских и мaђaрски нaрoдних пeсaмa, кoje je извoдилa ширoм Jугoслaвиje, Maђaрскe, Нeмaчкe, Фрaнцускe итд. Учeсницa je мнoгих фeстивaлa, a у oргaнизaциjи кoнцeртних пoслoвницa учeствoвaлa je нa вишeднeвним турнejaмa у и вaн дoмoвинe сa истaкнутим jугoслoвeнским умeтницимa и истaкнутим умeтницимa зeмaљa у кojимa je гoстoвaлa.

Према речима наше примадона наступи којих се најрадије сећа су Аида и Мадам Батерфлај које је певала у Атини на сцени где је наступала и Марија Калас, за коју каже да је била њен идол.

Вера Ковач Виткаи је највише током ове промоција говорила о начину на који је радила, колико је било потребно енергије да се издржи темпо гостовања, путовања и представа и колико је одрицања било потребно и са њене стране и од стране њене породице да би током њене каријере била у могућности да се паралелно бави и певањем и педагошким радом. Њен супруг јој је, по њеним речима, био највећа подршка. На овој књизи Ласло Виткаи радио је пуне три године и иако је веома помно селектовао унапред материјал и држао, према његовим речима, архиву током свих ових деценија уредно сложену и разврстану ипак је то био велики и напоран посао.

У музичком делу програма учествовала је и мала пијанисткиња Фиона Ловаш која је посебно одушевила примадону Веру Ковач Виткаи. Фиона је на крају вечери предала и букет цвећа гошћи као  захвалност бечејске публике на веома пријатно провденој вечери. Вера Ковач Виткаи је на овој промоцији показала да је велика уметница која и данас има много енергије и да, како сама каже, веома ужива сада када је у заслуженој пензији и када коначно може да се опусти и посвети породици.