ДруштвоПолитика

Прва јесења седница СО Бечеј, 36. по реду

Седница СО Бечеј одржана је у понедељак 10. септембра са чак 22 тачке дневног реда међу којима су доминирале пре свега већи број кадровских промена у школским одборима. Прва и најважнија тачка дневног реда био је извештај извршења општинског буџета за прву половину године, затим су уследили заостали програмски и финансијски извештаји за 2017.г за ЈП „Водоканал“ и УСАКАО „Ђорђе Предин  – Баџа“, измене финансијског плана коришћења средстава ЈП „Комуналац“. На дневном реду нашле су се и одлуке о казненој регулативи за постављаље и уклањање привремених монтажних објеката, за коришћењу пијаца на територији општине Бечеј, о употреби јавне атмосферске канализације, о димничарским услугама, о радном времену угоститељских објеката као и  продаја парцеле за италијанског инвеститора и одлука о измени ингеренција комуналних инспектора и инспекције.

  • Извештај о извршењу општинског буџета је очекивано изазвао највише полемике. Одборница опозиционе одборничке групе, Светлана Динић је на самом почетку изнела тумачење да је полугодишње извршења буџета веома индикативно какво је материјално стање у глобалу у општини Бечеј, да цифре сугеришу да се стање у општини Бечеј погоршава са сваким новим извешајем о чему највише сведочи колико је опала наплата пореза на доходак и да то пре свега значи драстично опадање броја запослених у општини Бечеј и масовно исељавање становника из града, да се ефекти инвестиционих улагања на којима владајућа гарнитура у општини базира своју економску политику не виде још увек у процесу пуњења буџета општине и да је дефицит општинског буџета све већи. Председник Општине Драган Тошић је одговорио да је ово полугодишњи извештај и да ће на крају године тек моћи да се сумира стање у буџету у овој години и да је дефицит привремена последица инвестиционих улагања и да је чак дефицит врло свесно од стране општинске власти индукован јер су улагања из виших нивоа власти велика па је неопходно да се улаже у пројекте који доносе много већа средства него што је општина у могућности да покрије за своје учешће али да ће се сва та улагања вишеструко исплатити. На крају овај извештај је стандардно усвојен већином гласова и са уздржаним гласовима од стране опозиционих одборника.
  • Одлука о изменама о постављању и уклањању монтажних објеката предложена од стране Одељење за урбанизам Општине Бечеј се односила на неке измене и прецизирање у дефинисању шта се све тачно подразумева под термином монтажних објеката, смањење неких казни за кршење прописа о постављању оваквих објеката и усклађивање са законом висине казни и брисање из свих аката који се односе на регулисање ових прописа сад већ непостојеће Дирекције тј. бившег Станкома. Одлука је усвојена без расправе већином гласова.
  • Одлука о стављању ван снаге Одлуке о комуналној инспекцији односила се на разрешење ингеренција и дефинисање надлежности које имају органи који их спроводе. Одлука је усвојена без расправе већином гласова.
  • Одлука о изменама и допунама Одлуке о пијацама углавном се односила услове под којима је могуће и на којим местима обављати пијачну делатности и на висину казни за прекршаје у односу на обавезу продаваца и излагача и какве су надлежности комуналних служби у односу на то. Према предлогу евидентно је да су неке казне смањене или су фиксиране на најмањи износ који се до сада наплаћивао. Одлука о изменама и допуни Одлуке о јавној атмосферској канализацији такође се односила на регулативу и усклађивање са законом начина коришћења јавне атмосферске канализације, прикључења као на казне за кршење ове регулативе. Дефинисање ингеренције комуналаног инспектора о димничарским услугама као и смањење или фиксирање казни за непоштовање регулативе која се односи на димничарске услуге такође је донета на овом сазиву седнице. Као и све претходне одлуке које су се односиле на дефинисање надлежности и на висину казни и Одлука о радном времену угоститељских објеката усклађенаа је са Законом о прекршајима и са одлукама о овој делатности на локалном и покрајинском нивоу. Све ове одлуке су усвојене без расправе већином гласова.
  • Као и увек већу полемику је изазвао извештај о финансијском пословању установе УСАКАО „Ђорђе Предин – Баџа“. Поред стандардне примедбе одборника опозиционе одборничке групе „Само локално“ Милана Бокуна на техничке недостатке у извештају као и на нелогичности у финансијском извештају, где по његовом тумачењу има евидентних грешака, уследила је стандардна расправа која се понавља сваки пут кад се нађе неки акт из ове установе на скупштинском дневном реду. Директор Дејан Станојев је као и сваки пут до сада навео бројне инвестиције и истакао позитивно пословање ове установе у односу на претходни период пре његовог доласка на функцију као одговор на примедбе опозиције. Наравно као и увек, у расправу се укључио и председник општине Драган Тошић и у излагању које је потврдило наводе директора и похвалио ову установу и њено пословање које сваке године све више смањује потраживања за дотације из буџета. Директор Дејан Станојев је такође истакао да ова установа све своје финансијске обавеза извршава без проблема али да су исказани „губици“ настали јер потражују неке дуговања од стране корисника. Сличне примедбе опозиција је имала и на извештај ЈП „Водоканала“ где је према њиховом тумачењу такође евидентно лоше пословање овог предузећа јер су исказани губици и дефицит као и лоша наплата потраживања од корисника. На ове примедбе одговорили су и директор Зоран Грбић и председник општине Драган Тошић да је предузеће ликвидно без обзира што по закону мора сваке године да отпише један део потраживања од корисника које не може да наплати као и да су неки дугови исказани у извештају неслеђени и „преписују“ се из године у годину. Када је у питању Одлука о давању сагласности на прву измену коришћење средстава из буџета општине Бечеј за ЈП „Комуналац“ углавном се ова одлука односила на усклађивање са усвојеним програмом рада за 2018. годину и са последњим ребалансом буџета где је дошло до промена у основном програму пословања овог предузећа. На крају одлуке о усвајању сва три извештаја су усвојена већином гласова.
  • Осим великог броја измена у скоро свим школским одборима свих просветних установа у општини Бечеј на овој седници су усвојене и оставке секретарке СО Бечеј Мирјане Намачински и председника УО Туристичке организације Бечеј, Немање Карапанџића.
  • Без расправе је усвојена и одлука која је била допуна у односу на први предложени дневни ред а то је Одлука о плану детаљне регулације котларнице на биомасу.

Председник Драган Тошић се још једном обратио са говорнице СО Бечеј да образложи и продају парцеле која је је предложена 13. тачком дневног реда и саопштио да је ово земљиште које се налази у индустријској зони купио италијански инвеститор са којим се већ две године преговара и који  ту има намеру да отвори фабрику ексклузивног женског доњег веша за извоз у којој ће бити 275 нови радних места и да ће углавном у овим погонима радити жене. Он је напоменуо да је ово још један добар показатељ колико локална власт размишља о могућностима запошљавања жена које у већини других услова теже проналазе посао и да је то у складу са локалним плановима за подстицање родне равноправнос