ПУ „Лабуд Пејовић“: Поправке и припреме за нову радну годину

Током распуста, док је нешто мање деце у вртићима, Предшколска установа Лабуд Пејовић је искористила за неке мање поправке и одржавања које је углавном финансирала Општина Бечеј али и неки родитељи су својим прилозима помогли да се ураде неки радови на уређењу простора у којима ће боравити њихова деца. 

У вртићу Колибри је уз финансијску подршку оснивача постављен ламинат у радној соби васпитне групе „Пужићи“, а ускоро ће бити исхоблован и паркет у две радне собе у истом вртићу. Тата Вељко Петров се ангажовао да се окречи радну собу васпитне групе „Тортице“. Поправљена су и врата која су се мало теже отварала. Поред тога у вртићу „Сунчица“ у Доњем граду је постављена и нова безбеднија ограда код степеништа, што је такође финансирала Општина Бечеј.