Друштво

ПУ „Лабуд Пејовић“: Упис деце у целодневни и полудневни боравак за следећу годину

Предшколска установа „Лабуд Пејовић“ Бечеј расписује конкурс за упис деце у целодневни и полудневни боравак за радну 2023/2024. годину 
Подношење захтева за упис ће се вршити од 20. марта до 31. марта 2023. године

Васпитне групе ће се формирати у зависности од исказаних интересовања пријављених, у складу са ресурсима предшколске установе. У случају недовољног броја пријављене деце установа неће бити у могућности да отвори поједине васпитне групе.

Пријава детета у горе наведеном периоду може се извршити лично у доле наведеним вртићима или електронски преко портала е Управе (еВртић) https://euprava.gov.rs/%C5%BEivotna-oblast/16/%C5%BEivotna-situacija/32

Потребни обрасци могу се преузети  са линка  www.labudpejovicbecej.edu.rs/2020/03/obrascinyomtatvanyok/

Лично пријављивање деце у периоду од 20. марта до 31. марта 2023. године у времену од 8.00 до 12.00 часова реализоваће се у следећем вртићу: Бечеј – вртић „Колибри“(ул. Милоша Црњанског бр. 72.).

Лично пријављивање деце у периоду од 20. марта до 31. марта 2023. године у времену од 11.00 до 13.00 часова реализоваће се у следећим вртићима:

  • Бачко Петрово Село – вртић „Чаролија“ (ул. Патријарха Вићентија Проданова бр. 58.),
  • Бачко Градиште –   вртић „Коцкица“ (ул. Главна бр. 17.),
  • Радичевић –  вртић „Различак“ (ул. Жарка Зрењанина  бр. 29.),
  • Милешево (Дрљан) – вртић „Лептирић“ (Дрљан, ул. Иве Лола Рибара бр. 24.),
  • Пољанице –  вртић „Чирибири“ (ул. Пољанички пут бр. бб.).

Пријем деце у Предшколску установу „Лабуд Пејовић“ Бечеј врши се у складу са Правилником о условима за упис, пријем и испис деце Пред-школске установе „Лабуд Пејовић“. Након извршеног бодовања Комисија за упис сачињава листу примљене деце на нивоу објекта – вртића која ће се објавити најкасније до 8. маја 2023. године. Од наведеног датума о пријему деце, родитељи/законски заступници могу да се интересују на следећи број телефона бр. 021/6912-396.

Упис примљене деце се врши у времену од 8.00 до 12.00 часова у следећим втићима у наведеном периоду:- у Бечеју је од 22. маја до 26. маја 2023. године у вртићу Колибри у Бечеју (ул. Милоша Црњанског  бр. 72).

У насељеним местима:

  • у Бачком Петровом Селу дана 24. маја 2023. године у вртићу  „Др, Киш“ у Б.П. Селу (ул. Дожа Ђерђа бр. 17),
  • у Бачком Градишту дана 25. маја 2023. године у вртићу „Коцкица“ у Б. Градишту (ул. Главна бр. 17.)
  • у Радичевићу – је од 22. маја до 26. маја 2023. године вртић „Различак“ (ул. Жарка Зрењанина  бр. 29.),
  • у Милешеву (Дрљан)–  је од 22. маја до 26. маја 2023. године вртић „Лептирић“ (Дрљан, ул. Иве Лола Рибара бр. 24.),
  • у Пољаници – је од 22. маја до 26. маја 2023. године вртић „Чирибири“ (ул. Пољанички пут бр. бб.).

Уколико дете не буде примљено у објекат за који је пријављено Предшколска установа има обавезу да предложи родитељу пријем у објекат у којем има места.

Обавештавају се родитељи чија су деца рођена у периоду од 1. марта 2017.  године до 28. фебруара 2018. године да су дужни да упишу своје дете у Вртић ради похађања Припремно предшколског програма, који је по Закону о основама система образовања и васпитања  ОБАВЕЗАН.