Економија

Покрајински секретаријат за пољопривреду: Расписан конкурс за подршку младима у селима у Војводини

Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду расписао је конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима за шта је предвиђено 200 милиона динара.

Циљ конкурса јесте да се подстакне останак младих у руралним подручјима и њихов повратак из градова на село. Бесповратна средства за подршку инвестиција дају се у износу до 90 одсто од укупно прихватљивих трошкова инвестиције. По једној пријави се може добити највише милион и по, а најмање пола милиона динара. Новац се даје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава. Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признати инвестиције и купљена опрема пре доношења одлуке о подели средстава.

Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену – нулта контрола за инвестиције: Подизање нових вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе и Подизање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу. Нултом контролом се сматра утврђивање затеченог чињеничног стања на терену.

Право на подстицаје имају физичка лица старости између 18 и 40 година, који су први пут уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства након 1. априла прошле године и нису остваривали право на подстицаје.

Конкурс је отворен до 10.04.2023. године.

Бесповратна средства исплаћују се авансно 75% од уговорених средстава након закључења уговора. Остатак од 25% уговорених средстава исплаћује се након реализоване инвестиције из пословног плана (укључујући и сопствено учешће од 10% и ПДВ), након што корисник бесповратних средстава достави Покрајинском секретаријату тражену документацију. Све пинформације можете наћи на сајту Покрајинског секретаријата.