Радичевић: Расвета за „Летњиковац“

У склопу акција уређења села које је организовало Удружење мештана Радичевића пре две недеље је избетониран и уређен сеоски „Летњиковац“ . Објекат у центру села који је и до сад служио за окупљање мештана и за манифестације. Као што је и најављено од стране мештана након бетонирања током последње две недеље постављене су и клупе и столови. Meштанин овог села Јован Зеленкић је заједно са својим колегом са посла Дињашки Владимиром самоиницијативно и од сопствених средстава одлучио да донира и опреми „летњиковац“ расветом.

У току ове недеље постављена је комплетна електро инсталација: 65 метара кабла, на самом објекту уграђена су 4 LED панела, 2 LED рефлектора, 4 дупле утичнице и 1 дупли прекидач.