Друштво

Расписан конкурс за стипендије

Општина Бечеј је 1. децембра расписала нови Конкурс за доделу стипендија за академску годину 2020/2021 за редовне студенте државних факултета који су уписани на трећу или четврту годину основних односно прву или другу годину мастер студија. Студенти ако желе да се квалификују за стипендије морају имати најмању просечну оцену 8 и да студирају за неке од наведених дефицитарних занимања у општини Бечеј.

Дефицитарна занимања које је општина Бечеј навела су: доктори медицине, стоматологије и ветерине, дипломирани фармацеути, инжењери архитектуре, прехрамбене технологије, електротехнике, саобраћаја, пољопривреде (сточарство посебно), дипломирани информатичари, математичари, физичари, биолози и хемичари, професори немачког и енглеског језика.

Месечна стипендија студентима је 8.000 динара и исплаћује се 10 месеци током следеће године. Конкурс траје до 15. децембра. Биће додељено 60 стипендије за студенте и за то је у буџету општине обезбеђено 4.800.000динара.

Остале услове и списак потребне документације као и обрасце за пријаву можете наћи на официјелном сајту Општине Бечеј.