ДруштвоСервис

Реконструкција Зелене улице

Општина Бечеј послала је обавештење следеће садржине:

На основу члана 80. став 1. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 41/2018 и 95/2018-др.закон) обавештавамо Вас о следећем:

Општина Бечеј планира да започне радове на реконструкцији улице Зелена од улице Змај Јовина до улице Републиканска у Бечеју 18.10.2019. године.

Радови ће се изводити по деоницама према накнадно утврђеном плану, о коме ћемо Вас благовремено обавестити.

Предмет реконструкције улице су саобраћајница, тротоари, колски прилази и паркинг места.

Молимо све привредне субјекте и грађане да се прилагоде новонасталој ситуацији.

Начелница одељења за привреду, улагања, ЛЕР и заштиту животне средине,

 Сандра Попов