Restaurálták négy helyi hős mellszobrát

A közelmúltban négy helyi hős mellszobrát is felújították Óbecsén. A restaurációra a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet és Óbecse község támogatásának köszönhetően került sor.
A hős polgárok, akik részt vettek a Népfelszabadító Háborúban Óbecsén, akik életüket adták a békéért, a hazaszeretetért és a becsületért, Samu Mihály, Nagy Sándor, Slavko Simin és Nestor Džilitov.A négymellszobor felújítására a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet 770.000 dinárt fordított, Óbecse község pedig 120.000 dinárral járult hozzá.
– Sikerült restaurálnunk ezt a négy mellszobrot, valamint hamarosan sor kerül egy ötödik emlékmű felújítására is, Zdravko Gložanski mellszobrának restaurálására. Ezek a szobrok községünk történelmi és kulturális örökségét képezik, és nem engedhetjük meg, hogy olyan rossz állapotban legyenek ezek az emlékművek, mint amilyenben voltak az elmúlt időszakban. Hamarosan Zdravko Gložanski, akiről Óbecsén iskolát és utcát is neveztek el,új mellszobra is felkerül a talapzatra – mondta Dane Mandić, a Községi Tanács ifjúsággal, sporttal, idegenforgalommal és tájékoztatással megbízott tagja.
A helyi önkormányzatból azt mondják,novemberig felújításra kerül a Műszaki Iskolánál lévő Halál falának emlékműve is.

D.P.