Сервис

Санација крова на објекту Градског позоришта

Прошле недеље су коначно отпочели радови на постављању скеле са унутрашње (дворишне) стране Градског позоришта, ради
извођења радова на санацији крова.

Вредност ових радова биће око 18,7 милиона динара. Овај пројекат реконструкције финансирало је делом Министарство културе и информисања обезбеђује са 14 милиона динара.

У опису радова стоји да ће се извршити се демонтажа и одношење елемената крова (цреп, летве), санација конструктивних елемената крова, подашчавање крова даскама, летвисање крова и постављање новог црепа. Према уговору, рок за извођење радова је максимално 90 дана. Почетком августа месеца потписан је уговор са фирмом ГП „Нови Бечеј“ из Новог Бечеја за пројекат Санације крова Градског позоришта. Вредност овог уговора је прецизније речено 18.748.435 динара (цена са ПДВ-ом).