Састанци у месним заједницама са грађанима

У оквиру овогодишњег пројекта “Буџет по мери грађана, и ти се питаш“ БУМ је као и претходних година организовао обилазак месних заједница у целој општини Бечеј и разговор са грађанима о приоритетима за решавање и проблемима са којима се сусрећу сва кодневно. Председник општине Драган Тошић се придружио екипи БУМа као и још неки представници локалне самоуправе. Током пре ходне две недеље, и до закључења овог броја, организовано је пет састанака са грађанима општине Бечеј у месним заједницама: Прва, Друга и Трећа у Бечеју, у Бачком Градишту и Милешеву/Дрљану.

Први састанак са грађанима ове године био је у Бачком Гра дишту 2. новембра. Неки од проблема које су грађани овог села на састанку навели односе се на комунално уређење села, изградњу би циклистичких стаза, грађани су захтевали и да се појача инспекцијски надзор из области заштите животне средине, да се забрани терет ним возилима и камионима да се паркирају у селу на главном путу, да се среди центар села и куглана. Грађани су навели и да постоје одређене јавне површине у селу које су запуштене а могле би бити боље искоришћене за друштвени живот села. На крају састанка пред седник општине Драган Тошић је рекао: „Било је доста захтева и при медби на многе ствари за које је потребна мања количина средстава да се реше што и нама у општини у овом моменту одговара. Ове го дине смо определили неких 60 милиона што је мање него претходне године и договорили смо се да буде више тих мањих пројеката који су такође важни за грађане. Овде смо разговарали о уређењу парка, куглане то нису захтевни пројекти и то може да се реши из предвиђеног буџета.“

Састанак у Другој МЗ у Бечеју је протекао у релативно бурној расправи јер овај део града има прилично велик број проблема. Неке од приоритета које су грађани на састанку у МЗ изнели били су затварање вртића у Пицодеру, лоше навике грађана да несавесно од лажу смеће на јавним површинама, да још увек има неасфалтираних улица и улица без тротоара у том делу града, отворена атмосферска канализација у Ботри. Састанку је просуствовао и бивши опозициони одборник Милан Бокун који је рекао да у овој МЗ има доста про блема али и да би било добро да након оваквих разговора постоји могућност да се интензивније прате резултати ових анкета и шта је од свега урађено у току наредне године. Председник општине Драган
Тошић је обећао више оваквих сусрета са грађанима и разговора и то не само једном годишње јер сматра да је и у интересу општине да се чешће направи пресек шта је урађено од пројеката које су грађани предложили.

Општи утисак након састанка у Новом Селу (Трећа МЗ) је да овај део града има највише проблема и да је један од приоритета решавање проблема комплетне инфраструктуре на овом простору. Грађани су као највеће приоритете навели решевање проблема безбедности у саобраћају јер је кретање бициклиста и пешака у Но вом Селу у добром делу насеља небезбедно због недостатка бици клистичких стаза и неуређених  тротоара. Наравно, када је у питању ова МЗ и даље су актуелни проблеми са неасфалтираним улицама,
делови Села и данас су без канализације итд. Након овог разговора са грађанима председник општине Драган Тошић није могао да каже да се наведени проблеми могу решити лако јер није било много излистаних приоритета који су решиви са предвиђених 60так милиона из буџета. Озбиљни инфраструтурни проблеми захтевају прилична средства. Драган Тошић је обећао да ће покушати да у сарадњи са
Путевима Србије или Железнице Србије да се договори да се обе збеде прелази преко пруге и да се инвестира у бициклистичке стазе на Иђошком путу.

Прва месна заједница, најурбанија у граду је месна заједница у коју се највише улагало ових претходних година. Ипак, већина од ових улагања и великих инвестиција односила се на центар града. Састанак у Пирошкој школи изазвао је велико интересовање грађана вкоји су желели да разговарају са представницима локалне самоуправе и да их увере да иако се центар града полако реконструише проблеми у великом делу ове МЗ и даље су актуелни. Неки од излистаних проблема били су зацевљење канала у Малом риту, уређење
зелених површина, реконструкције улица Соње Маринковић, Болманске и Милана Топлице, Стевана Дороњског и Раде Станишића,улице Жилински Ендре. Као приоритет наведен је и Горњи парк код
Дечијег диспанзера, уређење и опремање, уређење обале реке Тисе, боља регулација саобраћаја у центру града, урбанизација и уређење зеленила у појединим насељима са колективним зградама.
Као што се могло претпоставити у месној заједници Милешево/Дрљан било је након догађања око затварања школе ове јесени веома бурно на састанку мештана са представницима локалне самоуправе и БУМа. Састанак је трајао скоро два сата и једна од најважнијих тема и даље је била школа у Милешеву. На састанку су грађани поновили своју аргументацију да не пристају на затварање школе и да сматрају да је то корак ка томе да село на пусте сви млади људи. Они су на састанку обећали да ће истрајати у борби да школа опстане и да ће потражити помоћ и подршку од других ако Општина не жели да им помогне (укључујући и реализацију
иницијативе за одвајање од општине Бечеј). Председник општине Драган Тошић им је потврдио и овог пута да ће школа бити реновирана и да неће бити затворена убудуће и да ће након јавне расправе о буџету тај проблем (средства за реконструкцију школе) скоро сигурно ући у буџет за следећу годину. Он је обећао и да ће радови почети већ почетком наредне године, негде у фебруару. Он је рекао да је урађен оквирни предрачун радова и да може да са сигурношћу процени да ће радови трајати око два месеца. Грађани Милешева су изјавили да ће на основу ових обећања председника деца после пролећног распуста моћи да се врате у своју школу и да они председника за те рокове и та обећања држе за реч.

У току ове недеље одржана су још три састанка са грађанимау оквиру акције „Буџет по мери грађана“ и то у Бачком Петровом Селу, у Радичевићу и у Пољаницама. О томе опширније у наредном броју.