Спорт

Школски спорт: Школе и клубови удружени у препознавању спортских талената

Удружење за школски спорт и педагоге физичке културе општине Бечеј спроводи пројекат под називом „Talent at school“.

Реч је о програму „Erasmus +“ који обухвата међународну сарадњу удружења из Португала и Бечеја, а чији је циљ стварање здравих животних навика и спречавање напуштање школе код деце из маргинализованих и социјално-угрожених група.

„Ми желимо да кроз школу, у сарадњи са наставницима физичког и спортским организацијама из Бечеја, покушамо да пронађемо децу која су талентована за одређени спорт и да кроз развијање њиховог спортског талента, покушамо да их мотивишемо да иду редовно и не напуштају прерано школу, да се више друже, боље уче, јер су обично деца из таквих окружења стигматизована и немају могућности као и друга деца која су да се тако изразим из нормалног окружења и складних породица. Основни циљ пројекта јесте да покуша да децу која су из социјално-угрожених категорија друштва, анимира да кроз спорт и развијање њиховог спортског талента за одређени спорт унапреде своја знања и компетенције што се тиче саме школе и образовања, а да потом остану у спорту и да изграде здраве навике и здраве стилове живота“, казао је Горан Страјнић координатор пројекта.

Пројекат обухвата децу узраста од 10 до 15 година и биће реализован у ОШ „Шаму Михаљ“ у Бечеју, ОШ „Здравко Гложански“ у Радичевићу и ОШ „Светозар Марковић“ у Бачком Градишту.

Програм укључује и спортске организације и клубове са територије општине Бечеј.

„Улога спортских организација је да њихови тренери у сарадњи са наставницима одрже презентацију свог спорта у школи и да деци кроз кампове у трајању од недељу дана, а који ће бити орга-низовани у све три школе, приближе свој спорт и да у сарадњи са наставником из неке од школа препознају таленте и укључе их у рад свог клуба“, истакао је Страјнић.

Пројекат уједно за циљ има да допринесе развоју инклузије и различитости у областима образовања, младих и спорта, затим развоју физичког и менталног здравља и да промовише једнакост и борбу против дискриминације.

Вукашин Љубојев