СО Бечеј: 18. седница Усвојен Локални план управљања отпадом

На 18. седници СО Бечеј усвојен је Локални план управљања отпадом у периоду од 2021. до 2031. године. Делови овог плана најављивани су већ неко време кроз планове које је јавности износило комунално предузеће „Потисје Бечеј“ доо. Из претходних најава јавност је упозната са стањем на локалној депонији као и плановима за њено затварање следеће године и о томе смо писали раније. У овом локалном плану који су одборници усвојили је и СО Бечеј потврдила да у наредних неколико година се планира изградња трансфер станице, компостаре и дробилице за грађевински материјал. Даниела Дорословачки као известилац обавестила је одборнике да је овај план усклађен са законом као и Уредбом за упревљање отпадом, да је доношење овог плана законска обавеза као што је и затварање локалне депоније. Оно што је предвиђено планом је да се чим ове инвестиције буду реализоване отпочне са санирањем и затварањем локалне депоније у Ботри и транспортовање на регионалну депонију у Кикинди.

Тим поводом председник општине Драган Тошић је рекао: „Морамо да откупимо неко земљиште у Ботри, разговарамо са грађанима о томе, да то буде на неком месту које је најбоље за изградњу трансфер станице. Са министарством за екологију разговарамо да та средства буду додељена у неком износу, ми бисмо, наравно, волели да то буде 100 одсто износа, али видећемо колико ће министарство издвојити, а колико ћемо морати ми. Само изградња те трансфер станице према идејном решењу и предмерима је око милион евра, без земљишта које треба да купимо за то“. Одвожење отпада на регионалну депонију поскупеће читав процес свакако и један део свакако ће пасти и на терет грађана јер ће услуге одвожење отпада сигурно бити скупље.

Још неколико парцела које се налазе у општинском власништву на простору на којем се предвиђа изградња комерцијалне бање су одборници потврдили да иду на јавну продају. Углавном су у питању парцеле које су повезане са оним парцелама које су купљене у претходној тури за потребе бање. На продају је дата парцела 7986/4 која је како је наведено у документацији намењена спортско рекреативним садржајима на отвореном простор. Намена парцеле је дефинисана и као таква је стављена на продају. На овој парцели према документацији није предвиђена изградња сталних објеката за рекреацију него монтажно демонтажних за време трајања манифестација спортских и других предвиђено је адекватно озелењавање простора. Поред тога у документацији пише и да би у зимском периоду овај простор могао да послужи и за постављање клизалишта. Парцела је укупне површине око 2 хектара и 20 ари а почетна тражена цена је око 19 милиона динара.

Одборници су потврдили и решење да се прода још неколико парцела које се налазе у склопу тзв. комерцијалне бање овог пута на простору око предвиђеног аква парка. У питању су парцеле 5429/2, 5429/4, 5429/6, 5429/8 и 5438/3 и оне се налазе у „зони угоститељско туристичких садржаја“, тј. комплекса будућег аква парка. Укупна површина овог простора је негде око 156 ари а укупна цена је нешто преко 27 милиона динара.

На 18. седници СО Бечеј одборници су усвојили и два протокола о сарадњи са две општине из Србије, у питању су Зајечар и Бајина Башта.

Основа за доношење ових протокола је члан 99. Статута општине Бечеј који предвиђа да Општина Бечеј има могућност да се „удружује и остварују сарадњу са другим општинама и градовима и њиховим органима и службама у областима од заједничког интереса и ради њиховог остваривања могу удруживати средства и образовати заједничке органе, предузећа, установе и друге организације и установе, у складу са законом, и статутом.“ У складу са цитираним чланом Статута општине Бечеј, протоколи су потписани на основу размењених иницијатива председника општине Бечеј и председника општине Зајечар односно Бајина Башта, у циљу проширења сарадње и размене искустава у даљем развоју. Овим Протоколом локалне самоуправе, као његове потписнице, обавезују се да у наредном периоду предузму све мере у циљу успостављања и развоја обостране сарадње у областима: туризма, културе, спорта, привреде (са аспекта заштите животне средине) и других области од заједничког интереса за обе општине.