СО Бечеј: Одборницима представљен буџетски портал

На крају 18. седнице представнице Сталне конференције градова и општина представиле су одборницима пројекат увођења буџетског портала у рад општине. Овај пројекат је део активности у оквиру пројекта „Унапређење транспарентности управљања јавним финансијама локалне самоуправе“, који се спроводи уз подршку Шведске међународне агенције за развој и сарадњу – СИДА и Програма Уједињених нација за развој – УНДП и чини део ширег програма СИДА/УНДП „Платформа за одговорно управљање финансијама“ који у Србији представља наставак претходне фазе из 2016-2018 године у оквиру које је тестиран приступ за увођење буџетских портала.

Сврха израде буџетских портала у јединицама локалне самоуправе јесте да се одборницима скупштина јединица локалне самоуправе, али и скупштинским службама и организационим јединицама у другим органима (у зависности од интересовања) омогући да прате припрему и извршење буџета током целе године, кроз детаљне информације о извршењу текућег буџета и припреми новог од веома ране фазе, кроз повезаност са званичним системом буџета и одељењем за финансије. Како би се унапредило управљање јавним финансијама и конкретизовао принцип доброг управљања у овом аспекту рада локалне самоуправе, циљ буџетског портала је да поред прегледа буџетских прихода и расхода на месечном нивоу уштеди време корисника тако што су све релевантне буџетске информације понуђене на једном месту. Овакав електронски систем важан је и са становишта рационализације пословања буџетских/финансијских служби у корисничким јединицама локалне самоуправе.

Шта је све оно што је предвиђено да одборницима и јавности омогући праћење портала: буџетски извештаји (штампање и приказ на екрану), који је правни основ неког буџетског процеса, приказ грађанског (цивилног) буџета, упоредне приказе: план и месечно извршавање буџета у форми Одлуке о буџету и табеларни и графички приказ остварења прихода и примања (изворни и уступљени приходи), трансфер средстава, донације, примања од продаје нефинансијске имовине, примања од задуживања, план и месечно извршавање буџета (извршени расходи и издаци), приказ информација о кредитима, капитални пројекти и инвестиције, сва релевантна документа (одлука о буџету, ребалансу, завршном рачуну, ревизорски извештаји -интерне и екстерне ревизије, али уз сагласност руководиоца ЈЛС, периодични извештаји,годишњи извештаји ФУК-а, месечни извештаји министарствима), актуелности (вести, најаве догађаја, позиви, извештаји и слике са буџетских догађаја (јавне расправе, буџетски форуми, округли столови, анкете,…), извештавање других о буџетским питањима ЈЛС), анализе и пројекције стручних финансијских и буџетских служби Милана Радомировић из Сталне конференција градова и општина се након седнице обратила новинарима и најавила да ће да ће Буџетски портал, као надоградња постојеће званичне странице општине Бечеј, бити постављена и бити у функцији почетком следеће године.„Буџетски портал представља алат о електронском извештавању о приходима, расходима и локалном буџету општине. Ова апликација намењена је пре свега одборницима као доносиоцима одлука и законодавне власти, а затим свим осталим грађанима, заинтересованој јавности, инвеститорима, донаторима да у реалном и текућем времену прате месечно извршење прихода и расхода преко ове апликације. Поента и јесте, да све оно што је бивало расуто на неколико места, буде сконцентрисано на једном месту. Дакле, од питања шта је буџет и како се припрема, до тога шта је планирано и шта је заиста и урађено трошењем буџета. рекла је Милана Радомировић.

За ажурирање података на порталу биће задужена финансијска служба у општини Бечеј.