Политика

СО Бечеј: 6. седница – Усвојен општински буџет за 2021. годину

На последњој седници СО Бечеј у 2020. години прве две тачке дневног реда односиле су се на општински буџет: одборници су усвојили Извештај о реализацији општинског буџета у првих девет месеци 2020.г. У овом извештају општинска каса исказала је приходе у износу од 1.016.596.622,00 динара (од чега су 86.077.957,00 пренета средства из 2019. године), расходи су били 925.455.671,00 динара. Разлика је 91.140.951,00 у плусу. Након овог усвојен је и буџет за 2021. годину према којем је су планирани приходи за следећу годину 1.662.158.000,00 динара (од тога је предвиђено да приходи буџета буду 1.175.987.00,00 динара, да приходи осталих корисника буду 37.253.000,00 динара, а да од других нивоа власти буду 335.521.000,00 динара), пренета средства из ове године процењено је да ће бити 113.487.000,00 динара.

Одборничка група СВМ у СО Бечеј је подржала одлуку о усвајању овог буџета. Одборник Виктор Молнар је посебно издвојио неке пројекте из програма комуналних делатности (пројекат постављања расвете на Тополском путу, изградње канализације, изградње пречистача отпадних вода). Одборник Молнар је нагласио да је похвално колико Општина издваја за побољшање квалитета водоводне инфраструктуре, подсетио да је неопходно и да се више улаже у пројекте заштите животне средине, издвојио је и пројекат санације кеја на Тиси јер је овај простор веома важан као потенцијални туристички ресурс у граду. Виктор Молнар је такође предложио да се у наредном периоду издвоји и мало више средстава за програме превенције и едукације у здравственом систему општине, похвалио је и улагања и донације из страних извора и од Мађарског националног савета.

Нови буџет за 2021. годину пред одборницима општине Бечеј представио је председник општине Бечеј Драган Тошић који је изразио задовољство што ће нови буџетски план омогућити да се у следећој години реализују неки приоритети које су грађани општине Бечеј изгласали по месним заједницама. „Буџет за следећу годину је планиран тако да је једним делом социјалног карактера а у другом делу инвестициони. Ми размишљамо о томе шта су садашње потребе али размишљамо и о будућности Бечеја.“- рекао је на почетку излагања председник општине.

Он је на овој седници рекао и да се у формирању буџета водило рачуна о томе да све месне заједнице у бечејској општини буду подједнако заступљене у буџету у односу на потребе. Пројекти и инвестиције које је издвојио у свом излагању, а који су предвиђени за следећу годину, су: пројекат изградње канализације на територији Бечеја (тренутно стање је 64 посто покривености канализационом мрежом у граду). Тошић је напоменуо да изградња канализација у насељеним местима у овом тренутку није реално могућа инвестиција јер пречистач за сада има једино Бечеј и да ће то у будућности бити велика инвестиција). Председник општине је најавио и пројекат изградње кружног тока код „Живинопромета“ за који је од Покрајинске владе за сада добијено 2.5 милиона динара за израду пројектно-техничке документације (изградња тог капиталног пројекта била би у том случају предвиђена у следеће две-три године), пројекат изградње пречистача отпадних вода (вредност овог пројекта је процењена на 9.000.000 евра), реконструкцију водоводне мреже на територији целе општине Бечеј, изградњу и опремање бушотине и завршетак пројекта изградње дегазатора (та буштина је једина у Војводини која није у власништву НИС-а, најавио је и могуће јавно-приватно партнерство за пројекат коришћења овог потенцијалног извора топлотне енергије за изградњу мреже до корисника), санацију кеја на Тиси, санацију дела зграде Градског музеја, најавио је и реконструкцију бициклистичке стазе у Новом Селу, санацију школе у Милешеву, пројекат реконструкције пута ка Пољаници (из средстава за атарске путеве), реконструкцију Новосадске улице итд…

На седници је такође усвојено неколико правилника, и то Правилник о управљању сукобом интереса запослених у општинској управи, Правилник о коришћењу службених возила, Правилник о обезбеђивању и пружању услуга личних пратиоца. Усвојена је Одлука о локалним таксама, измена Плана рада Центра за социјални рад као и извештај о реализацији Годишњег плана рада ПУ „Лабуд Пејовић“, извештај о раду за 2019. годину ЈП „Топлана“, Програм пословања за 2021. годину за предузеће „Потисје-Бечеј“ доо.

На последњој седници у 2020. г. је потврђен реизбор директора Центра за социјални рад. Ивона Божовић остаје на челу ове установе. Спортски центар, односно УСКАО „Ђорђе Предин-Баџа“ је добио новог директора, на истој седници је усвојена оставка досадашњег директора Дејана Терзића и именован је нови директор Чаба Андрушко (професор физичког васпитања и дипломирани кинезотерапеут). На овој седници именована је и нова заменица општинског правобраниоца, Љиљана Андрић на мандатни период од пет година. Изабрани су и чланови новоформираног општинског Савета за младе: Дане Мандић, Дијана Петер, Катарина Милић, Немет Имре, Гордана Адамов, Александар Ђекић и Пап Кристина. Именован је и Жолт Ловаш Латинчић за секретара СО Бечеј након истека мандата претходног секретара Ирине Кореној Врачарић.

На овој последњој седници у 2020. години изабрана је и нова општинска Изборна комисија у овом мандату. На челу је и даље председавајући Марко Божовић (за заменика му је изабран Фриш Ласло), секретар Изборне комисије остаје Зоран Ковач, начелник општинске управе.

Све одлуке на овој седници усвојене су једногласно.