Политика

СО Бечеј: 7. седница СО Бечеј – Планови јавних предузећа за 2021. годину

Прва овогодишња седница СО Бечеј донеле је пред одборнике углавном планове и програме јавних предузећа и то програме пословања за 2021. годину као и посебне програме коришћења буџетских средстава која су ове године из општинског буџета издвојена за ова предузећа. На петнаестоминутној седници су без расправе одборника СО Бечеј усвојене сва предложена документа већином гласова.

ЈП „Водоканал“ је планиране приходе за следећу годину пројектовао за 24% увећане у односу на 2020. годину и то углавном због прилива из општинског буџета као и због примене новог ценовника за испоруку пијаће воде и од отпадних вода као и планираног већег обима услуга. Нови ценовник предвиђа повећање цена за кориснике од 20%. Планирани приходи су процењени на 202.902.600,00 динара а расходи 201.818.348,00 динара, дакле планиран је добитак од 1.084.252 динара. За следећу годину је у оквиру овог буџета предвиђено да Општина Бечеј са 79% процента учествује у пројекту „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже -Трећа фаза“ и то у износу од 22.459.000,00 динара а да се за овај пројекат 21% средстава обезбеде из виших извора власти што је негде око 6.000.000,00 динара. Из општинске касе биће финансирана и средства за одржавање атмосферских канализација, фонтана, заливног система и јавних бунара и то у износу од скоро 3 милиона динара.

ЈП „Топлана“ је у материјалу који је достављен одборницима СО Бечеј у којем је на скупштинску процедуру предао план за следећу годину навео да за ово предузеће у наредној 2021. години сви показатељи показују „тренд опоравка и побољшања перформанси предузећа на готово свим пољима“. У финансијском плану предвиђено је 167.670.000,00 динара прихода, а расходи су предвиђени на 152.270.000,00 динара, што чини негде око 15.400.000 динара бруто добити. Субвенције Општине Бечеј за ово предузеће су 15.300,000,00 динара. Највећи део средстава од субвенције из општинског буџета намењено је за оправке услед хаварија и одржавање система и то 6 милиона динара (прошле године било је 5 милиона) и за инвестиционо улагање у реконструкцију вреловода у Золтана Чуке која износи негде око 3.5 милиона.

ЈП „Комуналац“ је такође за следећу годину предвидео добит, и то у износи од 1.137.000,00 динара (приходи су предвиђени на 172.487.000,00 динара а расходи на 171.351,000 динара). Када је у питању тзв. програм коришћења буџетских средстава општине Бечеј за комуналне делатности биће издвојено 79.600.000,00 динара, субвенције овом предузећу износе 38.280.000,00 динара.

Поред програма и планова три јавна предузећа на овој седници СО Бечеј усвојена су и два позитивна мишљења одборника за обављање истовремено више функција. Одборник Ласло Фехер моћи ће да обавља истовремено и функцију председника Надзорног одбора Воде Војводине у Новом Саду а Љиљана Андрић ће истовремено обављати и функцију заменика општинског правобраниоца а остаће и даље председница Надзорног одбора ЈП „Комуналац“.