Политика

СО Бечеј: Усвојен Завршни рачун општине за 2022. годину

На 38. седници заседања локалног парламента усвојен је Завршни рачун за 2022. годину. Завршни рачун је достављен одборницима у материјалу и о њему није било расправе на овој скупштини него је само изгласан. Према доступном материјалу укупни прошлогодишњи приходи и примања били су 1.635.870.425 динара који са пренетим средствима из претходне (2021. године) чине укупну суму прихода од 1.752.555.384 динара. Од ове суме, како је на крају у извештају образложено, коригована је сума за повраћај неутрошених средстава Покрајинском буџету за поједине пројекте: 5.689 динара за пројекат Постављање семафора на раскрсници улица Змај Јовина и Зелена, такође и још 8.924 динара за исти пројекат, поред тога извршен је и повраћај средстава од 908.739 динара уклањање дивље депоније у Милешеву, затим и 2.768 динара за Уређење канала у Малом риту. Укупно са свим овим корекцијама коначни приходи буџета  износе према извештају и у Завршном рачуну 1.751.629.265 динара.

Укупни расходи и издаци за период од 1.1.2022. до 31.12.2022. године износе 1.607.549.269 динара. Разлика укупних прихода и примања, пренетих средстава и укупних расхода и издатака износи 149.079.995 динара.

У Завршном рачуну стоји и на који начин су утрошена средства из текуће резерве: за Опште послове локалне самоуправе и функционисање политичког система (од којих је око милион динара утрошено за јединствено управно место) утрошено је нешто више од 6.3 милиона динара, за комуналне делатности нешто више од 5.8 милиона динара, за функционисање Месних заједница нешто мање од 2.5 милиона динара, за образовање око 4.3 милиона, за развој спорта и омладине око 4.1 милион динара, за социјалну заштиту око 1.8 милиона динара, за културу и информисање око 1.1 милион и за развој туризма 1.2 милиона.

Након што је усвојен Завршни рачун одборници су усвојили и измену Одлуке и образовању Штаба за ванредне ситуације по којој је др Вук Радојевић од сада Командант Штаба, заменица председник Светлана истовремено и заменица команданта штаба а начелних Штаба је Петар Лаков, полицијски инспектор за превентивну заштиту.

Одборници су усвојили и предлог Правилника о условима обезбеђивања и пружања услуге Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју. Центар за социјални рад који је до сада пружао ову социјалну услугу је не препоруку  ресорног министарства затражио од СО Бечеј да им се омогући да „пронађу“ лиценциране пружаоце услуга у наредном периоду ради одрживости ове услуге.

Пред одборницима се нашао и Извештај о раду Штаба ванредне ситуације за претходну годину као као и план рада за 2023. годину. На овој седници усвојен је и извештај о раду Народне библиотеке за прошлу годину као и план са финансијским планом за ову годину, такође и извештај о раду за прошлу годину Туристичке организације Бечеј. Одборници су изгласали и Одлуку о измени статута Градског позоришта Бечеј.

Одборник Атила Силађи именован је као члан у Комисију за роду равноправност, предложена је Татјана Томашевић, дипломирани правник за члана Надзорног одбора ЈП „Топлана“ са мандатом од 4 године. Усвојена је и оставка Керингер Пирошке у школском одбору ОШ „Шаму Михаљ“ из Бечеја.

На самом почетку седнице додељен је и мандат новој одборници из редова Српске напредне странке која се следећа налазила на листи, Николини Лакић која је одмах већ током ове седнице поднела оставку на место одборника у оквиру времена за одборничка питања. Већ на следећој седници биће предложен следећи одборник са листе ове странке на претходним изборима а то је Горан Кудрић.

Након седнице новинарима се обратио и председник СО Бечеј.

„Ово је била редовна седница са предметима који су већ одавно били планирани. У последње време се ретко дешава да имамо овако унапред испланирану седницу. Имали смо Завршни буџет општине Бечеј, као и извештаје за прошлу годину јавних установа. Имали смо на кратко и нову одборницу који је одмах већ током седнице поднела оставку, то је још увек последица турбуленција у скупштинском сазиву након прераног одласка бившег председника општине Драгана Тошића који је преминуо у марту ове године. Констатовали смо и оставку члана школског одбора ОШ „Шаму Михаљ“. На следећој седници ћемо донети одлуку о постављању новог члана тог школског одбора.“ – кратко је прокоментарисао седницу председник СО Бечеј Игор Киш.