СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА БЕЧЕЈСКА

У БЕЧЕЈУ РАСПИСУЈЕ : ОГЛАС
3А ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ПРВОМ КРУГУ У ЦРКВЕНОЈ СВОЈИНИ И ТО:
К.О. БЕЧЕЈ БР. ПАРЦ; 18484; 23790;23791;17148/16 У УКУПНОЈ ПОВРШИНИ ОД 14 ха 34 а 18 м2
ЛИЦИТАЦИЈА ЋЕ СЕ ОБАВИТИ 15. ЈУЛА (ПОНЕДЕЉАК) 2019 г
У 12,00 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА Ц.О. БЕЧЕЈ
Информације у канцеларији ЦО Бечеј
Улица Зелена број 56, Бечеј