ДруштвоСервис

Штаб за ванредне ситуације: додела пакета помоћи за социјално угрожена лица према списку Центра за социјални рад и за старије од 65 година

  1. Штаб за ванредне ситуације општине Бечеј обезбеђује појединачне пакете помоћи са основним животним намирницама за социјално угрожена лица са пребивалиштем на територији општине Бечеј, а према евиденцији Центра за социјални рад Бечеј.
  1. Средства за реализацију тачке 1. овог закључка обезбедиће председник општине , као наредбодавац за извршење буџета, и то из виших нивоа власти, донација као и из сопствених средстава.
  1. Задужује се Центар за социјални рад Бечеј, да списак социјално угрожених лица са пребивалиштем на територији општине Бечеј достави Штабу за ванредне ситуације општине Бечеј.
  1. Задужује се Црвени крст Бечеј да у сарадњи са Мобилним тимом за пружање услуга грађанима старијим од 65 година на територији општине Бечеј, припреми и дистрибуира појединачне пакете помоћи са основним животним намирницама за социјално угрожена лица са пребивалиштем на територији општине Бечеј.