Политика

Штаб за ванредне ситуације: Угоститељски објекти и коцкарнице који немају башту могу да раде само до 21 час

Штаб за ванредне ситуације донео је у петак 4. септембра следеће закључке:

  1. Налаже се привредним субјектима који обављају угоститељску делатност да тежиште делатности преусмере на отворени простор, односно летње баште. Општински штаб за ванредне ситуације ће посебно пратити рад угоститељских објеката у затвореном простору и летњим баштама. Неопходно је да власници угоститељских објеката обезбеде стриктну примену прописаних мера заштите запослених и гостију, да свакодневно дезинфикују пословни простор и обезбеде употребу дезинфекционих и других заштитних средстава.
  2. Налаже се Приређивачима посебних и класичних игара на срећу да приликом обављања делатности примене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски, како од стране запослених тако и корисника услуга.
  3. Ограничава се радно време угоститељских објеката, објеката за приређивање игара на срећу и игара за забаву (ресторани, кафићи, барови,ноћни клубови, пицерије и остали угоститељски објекти, кладионице, играонице и сл.), као и објеката који пружају услуге исхране и пића (киосци са грил и брзом храном)  на територији општине Бечеј, тако да објекти који немају башту и ноћни клубови неће радити од 21.00 час до 06.00 часова наредног дана, док објекти који имају башту неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21.00 час, а у отвореном делу објекта (башти) од 01.00 час до 06.00 часова наредног дана.
  4. За спровођење овог закључка обавезују се привредни субјекти који обављају делатност наведену у тачки 1,2 и 3. овог закључка.
  5. Мере прописане овим закључком примењују се почев од 04.09.2020.године и трају док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији опшине Бечеј.
  6. Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над субјектима из тачке 1. 2.и 3. овог закључка.
  7. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј апелује на све грађане да поштују прописане мере заштите и препоруке и да се понашају одговорно и воде рачуна о свом здрављу и здрављу других.
  8. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј наставиће да прати развој епидемиолошке ситуације на подручју општине Бечеј, реализоваће мере Владе Републике Србије и других органа и предузимаће потребне мере и активности ради сузбијања, спречавања и гашења епидемије Ковид 19 на територији општине Бечеј.