ДруштвоЕкономија

Стратешко умрежавање потиских општина за побољшање туристичке понуде

Пројекат „Интегрисани развој природног и културног туризма у Потисју“ одобрен је за финансирање у оквиру другог позива Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија 2014-2020. Приоритет пројекта је решавање проблема мањка туристичке понуде у Потисју. За реализацију пројекта планирано је да се издвоји 206,3 хиљаде евра из средстава Европске уније. Партнер на пројекту је Жупанија Чонград из Мађарске. У оквиру овог пројекта укључене су локалне туристичке организације из 11 потиских општина, међу њима и Бечеј. Тим поводом је у дворцу “Фантаст” одржана једна од радионичарских сесија које су предвиђене пројектом а које су намењене да се кроз размену искуства са мађарским партнерима, пре свега, дође до креативних идеја о начину побољшања туристичке понуде у потиским градовима коришћењем природних и културних ресурса.

Директор бечејске Туристичке организације, Немања Карапанџић, је представљао нашу општину у овом пројекту. Он нам је рекао да му је било веома драго што је Бечеј овог пута био домаћин овог скупа јер је то била јединствена прилика и да покаже пертнерима из Мађарске потенцијал наше општине: обала Тисе, дворац, центар, термални извори воде за бању … њихов утисак на крају био је да Бечеј као општина има изузетне услове да буде један од туриститичких центара потиског региона. Поред тога током радионичарског рада на анализи стања туристичке понуде целог региона зачела се и идеја о изради једне свеобухватне стратегије развоја туризма на потезу, за сада, за четири наше најближе потиске општине (Бечеј, Нови Бечеј, Сента, Ада) јер се кроз анализу понуде на тематским радионицама (врсте туристичких понуда: здравствени, велнес, бањски, гастрономски, рекреативни туризам … и др) дошло до закључка да је неопходно умрежавање понуде, пре свега у циљу заједничког наступа за претприступне фондове ЕУ али и касније код планирања и реализација већих инфраструктурних пројеката које ће свакако бити неопходни неки озбиљнији развој туризма у Потисју. Немања Карапанџић је такође рекао да је на скупу била поново покренута прича, посебно са партнерима из Чонгарда, о отварању пловног пута дуж Тисе, отварања сталних туристичких линија и адекватне туристичке понуде која би била везана за тај пројекат. Идеја није нова али је до сада остала нереализована посебно што отварање тих линија није само пројекат који подразумева успостављање саобраћаја него су у питању велике инвестицији у инфраструктурно и садржајно опремање обале реке, инвестирање у смештајне капацитете и сл. Ипак, то је врста пројекта за који су потребна већа средства која већина општина на том потезу данас углавном нема, па ту могу да буду веома корисни ЕУ пројекти. Према речима директора ТО Бечеј следећи скуп биће у бањи Морахолом где ће представници наших потиских општина моћи да на примеру добре праксе виде успешно реализоване пројекте у Мађарској, на који начин се могу искористити сви потенцијали реке и геотермалних извора којима потиски регион обилује.

Према речима директора ТО Бечеј следећи скуп биће у бањи Морахолом где ће представници наших потиских општина моћи да на примеру добре праксе виде успешно реализоване пројекте у Мађарској, на који начин се могу искористити сви потенцијали реке и геотермалних извора којима потиски регион обилује.