Друштво

Општинско Веће доноси нови предлог Одлуке о мрежи основних школа општине Бечеј

Поводом одлуке градског већа да врати у процедуру, тачније на дораду сам елаборат и предлог Одлуке Радне групе о мрежи основних школа општине Бечеј, а поводом једног од закључка где се предлаже гашење школе “Петефи Шандор” разговарали смо са координаторком те Радне групе Сузаном Ђукић, помоћницом председника општине која је задужена за послове образовања и васпитања.
“Закључком општинског већа дефинисано је тако да се елаборат враћа на дораду и да иде у правцу да остану све школе какве су биле дефинисане претходном мрежом из 2015. године, да се нови (измењен) елаборате уради на четири године, да се узму у обзир све специфичности Бечеја као двојезичне мултинационалне средине да се узму у обзир специфичности локалне традиције и локацијa школе на којој се налази и да све на неки начин тумачимо афирмативно, да све школе опстану. Ми смо на основу става Већа поново донели елаборат, он није битно мењан јер чињенице и подаци који су у њему стоје и даље када су у питању критеријуми које школа “Петефи Шандор” (не) задовољава. Ми смо сада у овој ситуацији избацили из елабората закључке које смо донели пре, избацили смо предлог и образложење одлуке и поново смо направили закључак и у њему написали да смо на основу одлуке Већа написали препоруке које су нам они сугерисали. Овог пута ми нисмо дали Предлог одлуке него смо само елаборат предали на Веће, па ће они сами донети нови Предлог који ће предати у даљу процедуру. Они сматрају да може да буде одржива та мрежа школа која је важећа из 2015. године, да не треба да се мења.” – рекла нам је на почетку разговора Сузана Ђукић
Ова одлука Већа на основу новог/старог елабората се у великој мери коси са Уредбом о критеријумима за доношење мреже основних школа на основу које је требало да буде донешена, да ли мислите да то може да иде даље у процедуру на више инстанце? Да ли је то сада само питање политичког договора? Да подсетимо, поводом претходног Предлога одлуке први је иступио у медијима Иштван Пастор, председник војвођанске скупшитине са изјавом да школа „Петефи Шандор”
неће бити затворена иако на нивоу општине Бечеј та одлука још није била усвојена … није још увек.
“Ја могу да кажем као кординатор Радне групе да смо донели елаборат поштујући закон и у складу са свим подацима из школа, вртића и осталих институција које смо добили, такав елаборат смо предали општинском Већу, наш задатак је након формирања Радне групе био да се изради елаборат. Ко и како ће тај документ прихватити и како ће ићи даље у процедуре ја не желим да улазим у то, као и да ли је у питању политичка одлука. На већу је сада да уради Предлог олуке који се шаље најпре на јавну расправу поново, па Мађарском националном савету на мишљење и након тога на Скупштину. Скупштина је та која доноси мрежу школа и тек онда иде на сагласност у Покрајинску владу, а након тога и у Министарство просвете. Ја не бих да нешто унапред говорим да ли ће то бити прихваћено или не, ми смо елаборат урадили онако како јесте чињенично стање.”
На првој конференцији за штампу Радне групе је речено да елаборат може после јавне расправе да се промени само ако неко током јавне расправе буде имао предлог како да се поштујући законске одредбе из Уредбе да другачије тумачење које је релевантно и законски утемељено, да ли је такво решење неко предложио током расправе? Како је текла јавна расправа?
“Јавна расправа је протекла коректно, били су присутни и представници Мађарског националног савета, представници школе, запослених, родитеља, представници одборничке групе СВМ, све заинтересоване стране, они су образлагали своја мишљења, ми смо правдали наше ставове … Ми смо саслушали све њихове захтеве и мишљења али их нисмо могли прихватити јер према мишљењу Радне групе међу тим ставовима није било ништа што је било законски утемељено. Већина је изнела мишљење да треба да се узме у обзир локација школе, традиција, да су у близини институције културе и друге образовне институције које окупљају припаданика мађарске националне мањине, да је ту црква, забавиште и обданиште, да се у школи већински школују деца на мађарском језику, све што не обухвата Уредба према којој је претходни предлог донет. Општинско Веће је ипак сматрало да све то треба гледати са афирмативне стране и да све те чињенице треба ипак узети у обзир.”
Претпоставка је да се неће битније у блиској будућности повећавати број ученика у школи “Петефи Шандор” али и у другим школама, и школа “Север Ђуркић” је на граници да задовољи услов од 480 ученика, да ли сматрате да је онда предложена мрежа школа одржива у следеће четири године на колико се доноси Одлука о мрежи школа?
“Генерално имамо мањи број ученика у општини Бечеј, те ћемо дакле видети како ће, одвијати ситуација надаље, време ће показати, али у свим школама је мање ученика. “Север Ђуркић” јесте на граници али они имају и Другу шансу, програм образовања одраслих и чињеница је да се у тој школи повећава број ученика на мађарском језику сваке године, са тим ученицима они за сада задовољавају број.”
Министарство просвете је донело рок да се до 27. марта из свих општина доставе Одлуке о мрежи школа. Сад је већ извесно кашњење да се тај рок испуни. Отварање друге по реду јавне расправе, па мишљење Мађарског националног савета затим и скупштинска процедура ће свакако још више одложити рок достављања Одлуке у покрајину и у министарство, какве су консеквенце, примедбе са њихове стране због тога?
“У самом закону стоји да ако СО не донесе Одлуку у законском року да Покрајинска влада и Министарство просвете могу да дају још додатни рок од 30 дана јединици локалне самоуправе да то уради. Они ће то највероватније и урадити у овом случају.”