радионице

Друштво

БУМ: Одржане радионице средњошколцима на тему корупције

У склопу пројекта Бечејског удружења младих под називом „Youth4legality“, у протеклом периоду одржано је десет радионица на тему корупције и

Read More
Друштво

Радионице на српском и мађарском језику на тему толеранције, двојезичности и мултикултуралности

Кaнцeлaриja зa млaдe oпштинe Бeчej oргaнизуje рaдиoницe нa српскoм и мaђaрскoм jeзику нa тeму тoлeрaнциje, двojeзичнoсти, мултикултурaлнoсти у Бeчejу, Бaчкoм

Read More
Друштво

Радионице за младе – Организуј се за заједницу

Европски омладински центар Војводине у сарадњи са Канцеларијом за младе општине Бечеј је у Бечеју одржао две радионице у оквиру

Read More