Сервис

Тестирање сирена за јавно узбуњивање

Прошлог септембра у Јужно-бачком  округу било је заказано тестирање за поновно успостављање система јавног узбуњивања сиренама али је дан пре тога ово тестирање било отказано.

У среду 31. маја коначно су се после дужег времена огласиле сирене за узбуњивање и према ранијим најавама требало би да сирене буду тестиране квартално, односно свака три месеца, прве среде у месецу.

Тест сигнал који ће бити емитован је једнолични звук у трајању од 60 секунди што је знак за престанак опасности. Важно је нагласити да су у питању обавезе проистекле из акта Сектора за ванредне ситуације и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, а које се односе на предузимање адекватних мера за довођење система за јавно
узбуњивање у исправно стање.