TRGOAUTO DOO – Konkurs: kontrolor na liniji tehničkog pregleda, vozač u međunarodnom transportu

Firma TRGOAUTO DOO iz Srbobrana, raspisuje konkurs za prijem u stalni radni odnos radnika koji će biti raspoređen da obavlja poslove kontrolora na tehničkom pregledu.

1.Radno mesto: kontrolor na liniji tehničkog pregleda

Uslovi za radno mesto:

 • da ima najmanje završenu SSS u četvorogodišnjem ili trogo-dišnjem trajanju, struke mašinske – obrazovnog profila vezanog za motore i vozila (automehaničar, mašinski tehničar za motorna vozila, vozač motornog vozila) ili struke saobraćajne – obrazovnog profila iz oblasti drumskog saobraćaja (tehničar drumskog saobraćaja, saobraćajni tehničar). Mogu konkurisati kandidati sa završenim saobraćajnim fakultetom – smer drumski saobraćaj kao i sa završenim mašinskim fakultetom – smer motorna vozila.
 • vozačka dozvola: B (prednost A, C, E, D)
 • evidentirano u PIO Fondu bilo kakvo radno iskustvo od najmanje godinu dana (prednost kandidati sa iskustvom rada na liniji teh.pregleda)
 • da u poslednje četiri godine nije pravosnažno osuđivan za krivična dela iz grupe protiv života i tela, krivična dela protiv službene dužnosti kao i da se protiv njega ne vodi istraga za ova krivična dela, odnosno da nije podignuta optužnica za ova krivična dela
 •  poznavanje rada na računaru

Nudimo:

 • redovnu platu
 • prijavu u stalni radni odnos
 • prijatno radno okruženje

Prijave putem emaila office@trgoauto.rs ili putem telefona 021 730 137

Potreban VOZAČ U MEĐUNARODNOM TRANSPORTU

Potrebni uslovi :

 • Vozačka dozvola C/E kategorije
 • Poželjno radon iskustvo u medjunarodnom DRUMSKOM transportu robe min. 2 godine
 • obavezno posedovanje memorijske kartice za digitalni tahograf
 • obavezno posedovanje kvalifikacione kartice vozača (CPC) ili COD 95
 • vožnja isključivo po AETRu
 • komercijalna ceradna vozila, destinacije HU, AT, SK, CZ, DE, NL, BE

PREDNOST:

 • više godina radnog iskustva
 • aktivno znanje stranog jezika

USLOVI

 • zarada , zavisno od posla koji se odradi (cca120-160.000 dinara)
 • sve plaćeno od vikenda do čekanja
 • varijabilni deo u zavisnosti od zalaganja i odnosa prema radnim obavezama i vozilu
 • mogućnost napredovanja i ostvarivanja niza pogodnosti u okviru preduzeća
 • moguć stalni radni odnos

Prijave slati na office@trgoauto.rs