ДруштвоПолитика

У Скупштини усвојен нови Статут општине Бечеј

На 43. Седници овог сазива СО Бечеј усвојен је нови Статут општине Бечеј, седмогодишњи План јавног здравља, Правилник о расписивању конкурса за НВО, Одлука о ангажовању екстерног ревизора, програм рада за 2019. годину Историјског архива у Сенти, годишњи ликвидациони извештај за ЈП Дирекција за развој града, измена Просторног плана општине Бечеј – део који се односи на намену коришћења Мале Зарде у Бачком Петровом Селу, Програм унапређења услова живота у општини Бечеј, 8 решења о отуђењу парцела, Решење о укидању права на накнаде за рад за поједине комисије општине Бечеј, разрешења и именовања чланова УО Туристичке организације и Народне библиотеке као и школских одбора “Здравка Гложанског” и “Шаму Михаљ”.

Нови Статут општине Бечеј је донет из разлога што је било потребно усклађивање са новодонетим Законом о изменама и допунама закона о локалној самоуправи. Примедба одборника Милана Бокуна (“Само локално”) била је да је уз нови предлог требало да се достави и стари статут ради упоређивања шта је тачно промењено у овом документу наишла је на негодовање од стране Председника СО Ненада Томашевића уз примедбу да сви одборници треба да имају стари статут јер је то основни документ на основу којег одборници обављају свој посао. Већина чланова новог Статута ступа на снагу тренутком доношења осим неколико чланова које се односе на ограничавање броја помоћника председника општине Бечеј (2) и чланова већа (7) што ће ступити на снагу од следећег мандата, након избора. Одборник Тари Иштван је такође ставио примедбу о томе да Статутом није утврђен Дан града и није прецизно дефинисано шта све обухвата територију општине Бечеј (Пољанице нису територијална јединица тј насељено место и одборник Тари је сматрао да је то дискриминација становника овог села у којем претежно живи мађарско становништво) све ово је изазвало приличну конфузију у расправи.

Када је у питању План јавног здравља вођена је и краћа полемика око ефикасности плана и реалности показатеља из овог стратешког документа у односу на реалне проблеме у здравству у Бечеју, на проблем старења становништва, негативан природни прираштај, хроничне болести и сл. Чланица општинског већа Светлана Вулетић је указала да се делови документа и стратешки циљеви као и конкретне активности у плану односе баш на примедбе и сугестије које је одборник Бокун поменуо. Бивши Станком тј.

ЈП Дирекција за изградњу града је још увек у поступку ликвидације, примедба одборника Бокуна се односила на сам поступак који се одужио и према његовим речима од тог поступка сада имају користи само директор предузећа у ликвидацији и адвокати. Председник општине Драган Тошић је одговорио да је финансирање поступка део обавезе општине Бечеј јер је она оснивач и да је овакав поступак неопходан и законски се спроводи.

Када је у питању програм унапређења услова живота у општини Бечеј, овом приликом је донета одлука о улагању средстава од коришћења минералних сировина и геотермалних ресурса на реконструкције дечијих игралишта на нивоу целе општине у износу од милион динара, набавку контејнера за рециклажу и градског мобилијара у износу од око 634.000 динара. Општина Бечеј је на примедбу Државне ревизорске институције укинула и накнаде за рад појединим комисијама у Општини Бечеј које нису биле на списку оних које се по закону плаћају. Све остале тачке дневног реда усвојене су без расправе већином гласова.