Друштво

Упис првака у основне школе на територији општине Бечеј

На целој територији општине Бечеј почеле су пријаве за упис првака у већину основних школа. Већина школа, бар оних градских су до 24. марта отвориле термине за тестирање и пријаве. Родитељи су у могућности да бирају термине електронским путем и да цео процес уписа обаве онлајн преко е-управе али ако се не сналазе најбоље на тај начин свакако могу да се обрате и службама у школи и да лично поднесу пријаву.

Када су сеоске школе у питању обично се упис тамо касније врши јер школе већ унапред добијају податке о деци која се налазе на територији те месне заједнице/насељеног места.

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Време у које школе врше упис деце у први разред није утврђено прописима, али је период од почетка априла до краја маја сваке године у школској пракси традиционално намењен упису деце у наредну школску годину. Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, односно другог законског заступника детета, у складу са могућностима школе.

Школа је дужна да обавести родитеља о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла текуће календарске године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

Од школске 2020/2021. године родитељима је омогућен упис деце у први разред основне школе путем Портала еУправа, омогућена је и услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање. На овај начин родитељи једним одласком у школу завршавају све активности веза-не за упис детета у школу.

Преко апликације еУпис врши се прибављање потребне документације (матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта и из ИЗИС-а о обављеном лекарском прегледу), чиме је омогућено да родитељи не морају да прибављају и доносе документацију која је потребна за упис, већ ће за њихове потребе то учинити школа.

Упис се обавља електронски, а може се обавити и непосредним доласком у школу. Услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање омогућава родитељима да једним одласком у школу заврше све активности за упис детета у школу. Школа преко апликације еУпис по-влачи податке о ученику, односно Извод из матичне књиге рођених, евиденцију о пребивалишту и из ИЗИС-а, уверење о обављеном лекарском прегледу.

Родитељ није у обавези да подноси ниједан документ, изузев уколико је лекарски преглед обављен у приватној амбуланти. Уверење о похађању припремног предшколског програма које издаје предшколска установа, прилаже се накнадно.

Све школе на територији општине Бечеј су на својим сајтовима и на друштвеним мрежама обавиле правила уписа као и коме могу да се обрате родитељи и када уколико желе лично да поднесу пријаве за прваке у жељеној школи.