Друштво

Уписи у бечејским средњим школама

У првoм кругу у Гимназију се на друштвeнo-jeзички смер уписало 30 ученика , на прирoднo-мaтeмaтички 28, на oпшти нa мaђaрскoм језику 30. Ове године се уписао већи број ученика него прошле године. Према овим подацима остала су још само два непопуњена места на природно-математичком смеру. Овај број ће тек након августовског рока бити коначан јер до септембра неки ученици, посебно уколико су из Новог Сада, се пребаце у новосадске гимназије ако тамо преостане неко место. За осмаке сад и званично почиње лето и распуст.

Економско -трговинска школа:  у овом уписном року на смеровима трговац на мађарском језику остало је 5 слободних места, кувар на српском језику – 7 места, финансијски администратор на мађарском језику – 10 места, службеник у банкарству и осигурању на српском језику – 6 места. Попуњени су комплетно смерови посластичар на мађарском језику, смер туристичко хотелијерски техничар на српском језику, финансијски администратор на српском језику и смер комерцијалиста на српском језику.

У техничкој школи остало је још места на смеровима: оператер машинске обраде на мађарском језику – 6 места, електро-инсталатер – 2 места, педикир и маникир – 9 места, електротехничар информационих технологија на мађарском језику – 10 места. Попуњена су места на смеровима: електромеханичар за термичке и расхладне уређаје на српском језику, женски фризер на српском језику, техничар за компјутерско управљање машина на српском језику и електротехничар информационих технологија на српском језику.