ДруштвоСервис

Уређење просторија и сала у Јодној бањи

Дом здравља у Бечеју је у току претходног месеца урадио деломично уређење просторија Јодне бање. Просторије су окречене, урађена је набавка клима и калорифера, офарбан и сређен намештај и набављена нека опрема.

Према речима директорице Дома здравља др Косане Нешић ово је била неопходна интервенција да би у јодној бањи могао да се рад обавља редовно и да се обезбеде адекватни услови за запослене и пацијенте. Према њеним речима проблем је и даље што Дом здравља као инвеститор улаже у простор у којем је ова институција „подстанар“ па је потпуно немогуће да се ураде нека већа улагања док се проблем власништва над објектом не реши. У међувремену било је неопходно да се уради бар толико да рад са пацијентима и услови рада за запослене буду у складу са хигијенским стандардима.

О проблему власништва над објектом Јодне бање и о историјату и важности овог објекта писаћемо опширније у следећем броју. Јодна бања је веома важан објекат за евентуално комерцијалнији медицински туризам али и за културни идентитет нашег града па је неопходно да се што пре крене у реализацију санирања и реконструкције овог објекта што подразумева и решевање питање надлежности и власништва над објектом.

Поред овог објекта у последњих месец дана Дом здравља је инвестирао и у реконструкцију и уређење објекта апотеке у Бачком Петровом Селу.