Економија

Већи попусти за пензионере допуном Уредбе о енергетски угроженом купцу

Влада Србије усвојила је на предлог Министарства рударства и енергетике, измене и допуне Уредбе о енергетски угроженом купцу које ће омогућити већем броју грађана да добије попуст за електричну енергију, гас или грејање.

Пензионери који имају уговор о снабдевању електричном енергијом на своје име, а чија пензија не прелази 21.766,26 динара имаће право на додатно умањење рачуна у износу од 1.000 динара током грејне сезоне, саопштило је министарство.

Изменама Уредбе право на умањење рачуна за електричну енергију, гас или грејање имаће и домаћинства чији су чланови остварили право на увећану новчану помоћ.

Пензионери и грађани који примају беки облик социјалних давања требало би да се пријаве на шалтерима у својим општинама, наводећи да ће се онима који нису у могућности да се пријаве лично, рачуни умањивати по службеној дужности.

Читав процес је поједностављен како за пензионере, тако и за све остале категорије најугроженијих које на основу Уредбе имају право на значајна умањења рачуна за енергију. Такође, подсећам и да одговорним понашањем према потрошњи електричне енергије сви грађани могу умањити своје рачуне током грејне сезоне и до 40 одсто.

Како је наглашено, поред препознавања нових посебно осетљивих група домаћинстава, измене Уредбе ће омогућити да се поступак остваривања права на статус енергетски угроженог купца спроводи по службеној дужности, кроз размену података између надлежних институција и снабдевача.

На тај начин биће значајно увећан броја домаћинстава обухваћених олакшицама, додају.

Подсећамо, да је Влада Србије у децембру 2022. године донела нову Уредбу о енергетски угроженом купцу којом је унапредила критеријуме за остваривање статуса енергетски угроженог купца како би омогућила већем броју домаћинстава да остваре право на умањење рачуна за електричну енергију, гас или даљинско грејање.

Овим прописом, грађанима који са својим примањима не могу да приуште довољну количину енергије за свакодневне потребе, омогућено је смањење рачуна и до 50 одсто, а до сада је око 72.000 домаћинстава остварило ово право.

У складу са поднетим Захтевом, право на умањење месечне обавезе садржи једно од следећих права:

  1. стицање права на умањење месечне обавезе за одређене количине електричне енергије;
  2. стицање права на умањење месечне обавезе за одређене количине природног гаса;
  3. стицање права на умањење месечне обавезе за топлотну енергију.

Критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца су: материјални положај купца, односно укупан месечни приход домаћинства, број чланова домаћинства, имовно стање, остварено право на новчану социјалну помоћ или увећану новчану социјалну помоћ или дечији додатaк или увећани додатак за помоћ и негу другог лица, остварено право члана домаћинства на пензију у месечном износу до и у висини износа од 21.766,26 динара и закључен уговор о снабдевању електричном енергијом на име тог члана домаћинства, односно евидентираност тогчлана домаћинства код снабдевача као крајњег купца електричнe енергијe и здравствено стање чланa домаћинства.