Економија

Влада АПВ: Реконструкција санитарних чворова у „Геронтолошком центру“ Бечеј

На седници Покрајинске владe која је одржана 13. септембра дата је сагласност Геронтолошком центру „Бечеј” да започне радове на реконструкцији санитарних блокова. Радови које ће Покрајинска влада из буџета финансирати у овом објекту су у вредности од 5,1 милион динара.

Током протеклих сто година (осим једног кратког периода), зграда Геронтолошког центра “Бечеј” је кориштена и као дом за сиромашне и старе особе, које нису могле сами о себи да брину, а током осамдесетих година је добила титулу Геронтолошког Центра.

У оквиру ове зграде налази се кухиња која опслужује потребе корисника смештене у овој згради као и пензионере који купују дневни оброк. Осим кухиње постоји и прихватилиште, где се прихватају у привремени смештај и ванредни случајеви док им се статус не одреди.

У стационару, који се налази у поткровљу, брине се о непокретним корисницима 24 часа на дан.

У оквиру зграде налази се и амбуланта где ординира лекар, овде се врши и редовна провера здравственог стања корисника и дели се терапија по упутима лекара.

Извор: Влада АПВ