Економија

Влада РС: Уредба о лучком подручју пристаништа у Бечеју

Влада Србије донела је уредбу о утврђивању лучког подручја пристаништа за сопствене потребе у Бечеју.

Уредбом је утврђено лучко подручје пристаништа за сопствене потребе у Бечеју у складу са Стратегијом развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године, документима просторног и урбанистичког планирања и планским документима који се односе на управљање водама.

Лучко подручје чини парцела укупне површине 43 а 91 м².

– На основу ове уредбе извршиће се забележба лучког подручја и права прече куповине Републике Србије на лучкој инфраструктури и супраструктури у катастру непокретности – пише у документу.

извор и фото: Е-капија