Економија

Влада РС и АПВ: За подстицаје пољопривреди издвојено око 23 милијарде динара

Влада Србије усвојила је Уредбу о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години, за шта је намењено више од 23
милијарде динара, објављено је на сајту Владе.

Ове мере донете су у складу са Заједничком пољопривредном политиком Европске уније. Према Уредби за мере руралног развоја предвиђено је 646 милиона динара. За кредитну подршку у пољопривреди одвојено је 650 милиона динара, од чега 550 милиона динара из извора финансирања прихода буџета и 100 милиона динара из других извора и продаје финансијске имовине.

За ИПАРД фондове у 2023. години укупно је планирано 6,2 милијарде динара. Обим средстава за директна плаћања износи две
милијарде динара.

Војводина је ове године обезбедила 10,7 милијарди динара буџета Покрајинском секретаријату за пољопривреду, шумарство и
водопривреду који ће понудити широк сет конкурса за произвођаче.