Економија

Сточарство: Обавезна регистрација животиња

У складу са Законом о ветеринарству, сва газдинства на којима се налазе животиње, привремено или трајно, морају бити регистрована у Централној бази података Управе за ветерину. Стога је Министарствопољопривреде, водопривреде и шумарства позвало пољопривредна газдинства да ажурирају податке о животињама због остваривања права на субвенције.

Како се наводи у саопштењу Министарства пољопривреде, свако газдинство при регистрацији добија свој јединствени дванаестоцифрени идентификациони број – HID број. Под једним HID бројем воде се подаци о свим обележеним животињама на газдинству, а у случају да се животиње налазе на различитим местима газдинство може имати више HID-ова.

Основни разлог за регистрацију газдинства је праћење кретања животиња, спречавање ширења заразних болести, као и регулисање промета и производње меса и млека, кажу надлежни.

„У процесу увођења еАграра важно је истаћи да ће се приликом остваривања права на субвенције признавати стање које се води у званичној бази података Управе за ветерину, када су у питању животиње, те је исте потребно од стране власника проверити и ажурирати у сарадњи са ветеринарским станицама на тој територији“ – саопштили су надлежни у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.