Економија

Пензионери: Пензионерске картице за попусте

Пензионери ће највероватније од октобра ове године моћи да користе картице за попусте у куповини и плаћању услуга. Ове картице би требало да обезбеде попусте на укупну куповину у продавницама, на плаћање одређених услуга, летовања, зимовања што би требало да буде уштеда за пензионере. То је само најава за сада али већ од  15. марта пензионери би требало да започну са пријављивањем за картице у својим филијалама ПИО фонда. Картице би коначно требало и да профункционишу и уђу у употребу у октобру ове године.

Као први корак ка увођењу пензионерских картица започета је и кампања за ове картице па је тако широм Србије на јавним пунктовима представљен систем ових картица, како да се пензионери, пријаве и шта би требало да буду бенефити тога за њих.

На сајту ПИО каже се да је  у складу са Законом о ПИО ова служба  припремила  пензионерске картице и да очекују пензионере  у филијалама, службама и испоставама Фонда да их преузму. Потребно је да понесу своју личну карту /породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи требало би да понесу и последњи чек од пензије/ и да се пријаве у филијале фонда у свом месту  сваког радног дана, од 8 до 15 часова. За неколико биће им уручена картица.

Пензионерска картица Фонда ПИО омогућиће пензионерима да докажу статус пензионера, на законит и сигуран начин, у свакој ситуацији када им је то потребно. На тај начин они ће моћи  да у потпуности заштите своје личне податке, јер се на пензионерској картици Фонда ПИО налази само име и презиме. Гарант тачности пензионерских картица је ПИО Фонд. Коришћењем пензионерске картице Фонда ПИО пензионерима ће се олакшати свакодневни живот и њихове обавезе.