Друштво

ПИО фонд: Конкурс за бање за пензионере

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) расписао је данас конкурс за пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију у бањама.

Право на бесплатну рехабилитацију у бањама и лечилиштима Србије у трајању од 10 дана имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, који имају пребивалиште на територији Србије и чија пензија износи до 37.809 динара, и који осим пензије немају друга лична примања.

Како се наводи у саопштењу Фонда ПИО пензионери се на конкурс могу пријављивати до 2. марта.

Право да се јаве на оглас имају и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и који примају пензију из иностранства, под условом да збир тих пензија износи до 37.809 динара. Уз пријаву је потребно поднети пензијски чек; доказ о висини пензије из иностранства (извод банке, потврда иностраног носиоца социјалног осигурања и друго); попуњену пријаву са изјавом на прописаном обрасцу, где жели да користи рехабилитацију, да осим пензије корисник нема других личних примања, да није користио рехабилитацију по огласу у 2020, 2021. и 2022. и да овлашћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да у његово име и за његов рачун закључи уговор о пословној сарадњи са установом у којој ће користити право на рехабилитацију; и расположиву медицинску документацију уколико је корисник поседује“, наводи се у саопштењу.

Пријаве се подносе удружењима, односно одборима корисника пензија са подручја филијале где пензионери имају пребивалиште, а могу се поднети и у најближој организационој јединици Фонда ПИО, уколико пензионер у време подношења пријаве борави ван свог места становања.