Сервис

Завршен део Зелене улице

Реконструкција Зелене улице, инвестиција вредна око 135 милиона динара, коју заједнички финансирају Покрајинска влада, са 93 милиона и Општина Бечеј, са 42 милиона динара наставља се планираним током. У поменутој улиции, у дужини од једног километра, биће комплетно обновљен коловоз, паркинг, тротоар, бициклистичка стаза, јавна расвета. Како је истакнуто, Зелена улица је једна од најфреквентнијих улица у Бечеју, позната је по платанима, који ће бити сачувани, а зелене површине ће бити додатно обогаћене.

Ове недеље завршена је још једна фаза ове улице асфалтирањем собраћајнице и уређењем паркинга, банкина и вертикалне сиг-нализације и то од угла са Змај Јовином до Новосадске.