20. СЕДНИЦА СО Бечеј: Планови ЈП за 2022. годину

Иако смо у прошлом броју написали да је 19. седница била последња у 2021. години за сам крај године, 30. децембра, од стране СО сазвана је и 20. седница СО Бечеј. Овог пута седницом је председавао подпредседник СО Бечеј мр Ненад Томашевић.
На дневном реду последње скупштине нашли су се извештаји за 2020. годину и планови и програми јавних предузећа за 2022. годину као и „посебни програми“ који се односе на коришћење средства из буџета општине Бечеј. Одборници су, поред тога, подржали и одлуке надзорних одбора јавних предузећа о начину покрића губитка по редовном финансијском извештају за 2020. годину.

На дневном реду седнице усвојена су:
• Решења о давању сагласности на Програм пословања „Потисје – Бечеј“ доо,  и ЈП „Водоканал“ за 2022. годину.
• Решења о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета општине Бечеј ЈП „Топлана” Бечеј, ЈП „Комуналац“ и ЈП „Водоканал“ за 2022.годину
• Решење о усвајању Извештаја о раду и пословању ЈП „Комуналац” Бечеј, ЈП „Топлана“ Бечеј и ЈП „Водоканал“ за 2020. годину.
• Решења о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈП „ Комуналац“ Бечеј, ЈП „Топлана“ Бечеј и ЈП“ Водоканал“ о начину покрића губитка по редовном финансијском извештају за 2020. годину.
• Решења о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈП „Водоканал” Бечеј за 2020. годину
• Закључак о давању позитивног мишљења за вршење више функција за подпредседника СО Бечеј мр Ненада Томашевића
• Решење о давању сагласности на План и програм сакупљања и одвожења кабастог отпада „Потисје – Бечеј” доо за комуналне услуге за 2022. годину.

На овој последњој седници је директор кломуналног предузећа „Потисје – Бечеј“ Золтан Фејеш сумирао рад овог предузеће у последњих 6 година од када је општина преузела поново руковођење овим предузећем. Ово предузећа је за 2022. годину најавило и две акције одношења кабастог отпада из домаћинстава и то на пролеће и јесен. Средства која су потребна за ове акције су око 4.8 милиона динара које ће се финансирати из буџета општине Бечеј.

На овој седници Одборници су усвојили и посебне програме пословања за три јавна предузећа. Овим програмима утврђено је на који начин ће предузећа потрошити средства из буџету Општине Бечеј. Према овим програмима „ЈП Водоканал“ ће својих 8 милиона утрошити на одржавање водоводног система, атмосферске канализације, фонтана и јавних бунара као и заливног система. Највећи износ из буџета иде у ЈП „Комуналац“ и то за потребе одржавања јавних површина, паркова природе, за зоохигијену, за одношење анималног отпада, за одржавање путева и дечијих игралишта као и за одржавање јавне расвете. Из буџета општине биће за ЈП „Топлана“ издвојено је 27 милиона динара углавном за уклањање хаварија, за одржавање и оверу мерача топлотне енергије, за ремонт постројења као и за израду пројектне документације за изградњу вреловодне мреже од хидротермалне бушотине до објеката у Доњем парку.

Према Плану покрића губитака које је доставило предузеће ЈП „Топлана“ укупан губитак за 2020. годину износио је нешто преко 61.5 милиона динара који уз губитак из претходног период од преко 22 милиона чини укупан губитак овог предизеће у износу од преко 83.5 милиона динара. У Плану се каже да ће овај губитак остати непокривен јер предузеће нема средстава да га покрије.

И ЈП „Водоканал“ је у извешају о пословању за 2020. година исказао губитак у износу од 12.031.728 динара који ће такође према Плану покрића губитака који је донео Надзорни одбор остати непокривен.

ЈП „Комуналац“ је у извештају о пословању „пријавио“ губитак од 3.474.584 динара који намерава да покрије из остварене добити у наредном периоду.