ДруштвоПолитика

55. седница СО Бечеј: Извештаји и планови рада јавних предузећа

Последња седница СО Бечеј, 55 тачка по реду у овом сазиву, била је одржана претпоследњег дана претходне године. За крај године ово скупштинско заседање обележиле су маратонске расправе чија теме су углавном била јавна предузећа, планови пословања за следећу годину и извештаји у раду за првих 9 месеци у 2019. години. Расправе су се као што је то у нашој Скупштини уобичајено водиле углавном на релацији одборници „Само локално“ Милан Бокун и Светлана Динић са једне стране и Председници општине Бечеј и Скупштине Драган Тошић и Ненад Томашевић.

На самом почетку седнице одборник Милан Бокун је ставио примедбу на велика овлашћења које имају припадници нове пољочаврске службе и припадници обезбеђења из нове фирме која је ангажовна за ове послове јер, према речима одборника Бокуна, они задиру у неке надлежности које може да има само полиција (легитмисање, идентификација особа и предмета, прописивање новчаних казни и сл.), Одговора владајуће већине али ни предлагача ове прве тачке дневног реда на ове примедбе није било и предлог о ангажовању је усвојен већином гласова.

Вероватно најдужу и набурнију расправу изазвао је, као и претходних неколико пута када се нашао на дневном реду, предлог за ангажовање техничких секретара за одборничке групе. Одборник Милан Бокун је поновио став његове посланичке групе да ову одлуку сматра непотребним трошком за локалну управу која ће бити финансирана из буџета који пуне грађани Бечеја и рекао да и даље његова одборничка група сматра да је дужност сваког одборника да се сам припреми за седницу и да за то добија накнаду од 14.000 динара.

Одборник Бокун се у име своје одборничке групе одрекао ангажовања техничког секретара за „Само локално“. Он је такође додао да се нада да ће ипак сада када буду боље припремљени одборници владајуће већине бити активнији и више учествовати у расправама на седницама.

На ове примедбе одговорио је председник општине Драган Тошић који је рекао да одборници осим самих седница имају и других задужења (скупштинске комисије и сл.) и да ће ангажовање техничких секретара допринети ефикаснијем раду Скупштине као да је и право сваке одборничке групе да одбије техничког секретара. Када је у питању примедба одборника Бокуна да се већина одборника владајуће већине није никада огласила са скупштинске говорнице председник Тошић је рекао да је потпуно логично да на примедбе опозиције у раду скупштине углавном одговарају они који су најкомпетентнији за постављене теме из владајуће већине као што су нпр. предеседник или директори јавних предузећа и установа.

Одборница Едита Силађи је поводом усвајања Локалног акционог плана за инклузију Рома и Ромкиња ставила неколико примедби када је предложени документ у питању. Она није поставила питање доношења истог јер сматра да све што је евентуално недоречено или спорно може да се допуни или боље формулише неким будућим амандманима на већ усвојен докумет.

Едита Силађи је поставила питање релевантности неких статистичких података када је у питању ромска популација у општини Бечеј јер су ти
подаци из 2011. или 2015. године што је за данашње услове када су велике демографске промене уобичајене веома дугачак период.

Поред тога неке од мера на решавању постављених приоритета нису довољно наглашене или се поставља питање реалности решавања неких веома комплексних проблема као што су проблеми становања, образовања, изразитог сиромаштва ромске популације у општини Бечеј.

Следећа тачка дневног реда донела је онај сад већ стандардно оспораван периодични обједињени извештај свих јавних предузећа за тромесечја. Одборник опозиције Милан Бокун је поставио у жижу ове расправе два извештаја, а то су били извештаји пословања ЈП „Комуналац“ и ЈП „Топлана“ јер су они једини према том заједничком извештају објавили губитак у деветомесечном периоду. У случају ЈП „Комуналац“ у питању је цифра од око 7,5 милиона динара а у случају ЈП „Топлана“ цифра од око 13,5 милиона. Оба директора ова два предузећа су на примедбе одборника Бокуна о нерационалном трошењу средстава на које као „губиташи“ би требало да припазе (у питању су неке ставке као што су маркетинг, репрезентација, спонзорисање неких манифестација) одговорили да су у питању минимална средства за те намене и да ће следећи извештај (на 12 месеци) показати позитивни салдо предузећа на крају године. Уследила је расправа која се углавном водила на тему колико је реално да се за последња три месеца надоместе сада исказани губици.

О јавним предузећима било је опет речи и током расправе опозиције и позиције на објављене планове за следећу годину и за два наведена предузећа ЈП „Топлана“ и ЈП „Комуналац“ Поново је опозиција поставила питање ликвидности предузећа и могућности да се тако замишљени планови за следећу годину и остваре.

Поред расправе о финансијском аспекту тих планова на крају седнице је покренута и расправа о броју запослених у јавним комуналним предузећима где се све више осећа недостатак радника у неким веома важним комуналним службама као што су одржавање гробља или зоохигијена.

Према одговору директора ЈП „Комуналац“, Жељка Плавшића, на ове примедбе опозиције (одборница Светлана Динић, „Само локално“) за сада не постоји решење по којем ово предузеће може да реши ангажовање већег броја радника за ове потребе јер би то на општинском нивоу повећало број радника који закон дозвољава за целу локалну самоуправу као и да то евентуално повећање радника треба да прате јако велика давања из буџета за плате тих радника као и велика средства за осталу логистику која прати повећање броја радних места као што су опрема, простор, возила и сл. а то је у овом тренутку са овим општинским буџетом немогуће остварити и пре свега нерационално и нереално.