ОгласиПословни огласи

Бечејпромет доо – запошљава оператере на машинама

Назив посла : ОПЕРАТЕР НА МАШИНАМА

Опис посла: бројање, сортирање и паковање

Број тражених извршилаца : 4

Образовање:
-минимум III ссс

Врста запослења :
-на одређено време (1 месец) са могућношћу преласка на неодређено време

Услови рада:
-рад у сменама -ноћни рад -пробни рад 2 месеца

Радно искуство:
-небитно

Место рада: Бечеј

Трајање конкурса : 30.06.2023

Контакт:
радним данима од 10:00-14:00 ПОТИСКА 212, БЕЧЕЈ
021/6914414
becejpromet.pravna@gmail.com