Сервис

Без струје…

У периоду од  2 – 6. септембра 2019.  године због планираних радова на ел. мрежи искључују се по потреби:

Бачко Петрово Село од 8:00 до 14:00
П.В. Проданова од центра до В. Блаховића
П. Ташина од Б. Бранчића до Др Имре Киша
Др Имре Киш, Ј. Атиле, В. Влаховића и Б. Бранчић између улица П.В. Проданова и П. Ташина